Obeta se nam dvig komunalnega prispevka

Obstoječ komunalni prispevek v občini Lendava je izredno nizek, če ne celo najnižji v državi. Kot kaže, pa se bo cena slednjega spremenila. Tematika je bila obravnavana tudi na včerajšnji 20. redni seji občinskega sveta Občine Lendava. Prispevek se bo, kot kaže, za stanovanjske objekte povišal za nekaj več kot 3,5-krat, za objekte z industrijsko ali poslovno dejavnostjo pa 1,33-krat.
Obstoječ komunalni prispevek v naši občini je v primerjavi z drugimi občinami precej nizek, če ne celo najnižji v državi. Za stanovanjsko hišo ta trenutno znaša 1.320 evrov, za objekt za poslovno ali industrijsko dejavnost (v naselju) ta trenutno znaša 9.900 evrov, prav toliko pa komunalni prispevek trenutno znaša za objekt za poslovno ali industrijsko dejavnost v industrijski coni.

Višji komunalni prispevek imajo, glede na vrsto objekta, tudi recimo v Gornji Radgoni, Ljutomeru, v Tišini, v Beltincih, v Turnišču, v Radencih, … skratka po celotnem Pomurju. Na včerajšnjem zasedanju je občinski svet bil seznanjen z predlogom novega odloka in ob tem opravil tudi 1. obravnavo ter ga sprejel. Proti je bil zgolj občinski svetnik Mihael Kasaš, ki se z dvigom ni strinjal, zbodlo pa ga je tudi dejstvo, da je predlog odloka poleg Mirana Doma, pripravil zunanji izvajalec, Kaliopa informacijske rešitve d.o.o. iz Ljubljane. Predlog odloka bo sedaj predložen v javno obravnavo in na sejo odbora za varstvo okolja.

Obeta se torej, da se bo komunalni prispevek za stanovanjske objekte dvignil za nekaj več kot 3,5-krat, za objekte s poslovno ali industrijsko dejavnostjo pa 1,33-krat. Po predlogu odloka bi komunalni prispevek za stanovanjsko hišo znašal 4.697 evrov, za objekt za poslovno ali industrijsko dejavnost v naselju ali v industrijski coni pa 13.170 evrov. Predlagana odmera komunalnega prispevka pomeni višji priliv v proračun Občine Lendava in zagotavljanje vira za vlaganja v javno infrastrukturo, za katero se komunalni prispevek odmerja.