Občutno znižanje komunalnega prispevka

Na lanski aprilski 20. redni seji občinskega sveta Občine Lendava so prisotni občinski svetniki obravnavali spremembo v odloku o komunalnem prispevku na območju naše občine, ta pa je bil sprejet na 21. redni seji, ki se je odvijala 20.6.2018. Prisotni svetniki so takrat potrdili njegov dvig, a so na 7. redni seji občinskega sveta, ki se je odvijala minulo sredo, odlok znova spremenili in komunalni prispevek znižali.
Pri sprejemu sprememb in dopolnitev odloka o komunalnem prispevku v mesecu novembru 2018 se je s spremembo faktorjev višina komunalnega prispevka približala višini komunalnega prispevka v primerljivih občinah. S predlagano spremembo, ki je bila predmet obravnave na minuli 7. redni seji občinskega sveta Občine Lendava, se faktorji dodatno znižajo, s čim se povečuje konkurenčnost lokalnega okolja – Občine, s čimer se zmanjšujejo stroški investitorjev na območju naše občine, s čimer na Občini želijo povečati investicijsko aktivnost na območju, in povečati konkurenčnost Občine.

Primerjava višine komunalnega prispevka po dozdajšnjem odloku in po predlagani spremembi je sledeča:

Primer 1: Novogradnja stanovanjske hiše na zemljišču velikosti 2.149 m2 neto uporabne površine 183,70 m2, na območju, kjer je zagotovljena kompletna komunalna oprema; cesta, vodovod in kanalizacija: S spremembo faktorja Cti iz 16,19 na 7,20 se zmanjša komunalni prispevek iz 3.252,77 EUR na 2.440,13 EUR, kar je zmanjšanje v višini 25%

Primer 2: Novogradnja industrijske stavbe hiše na zemljišču velikosti 784 m2, neto uporabne površine 1.184,50 m2, na območju, kjer je zagotovljena kompletna komunalna oprema; cesta, vodovod in kanalizacija: S spremembo faktorja Cti iz 16,19 na 7,20 se zmanjša komunalni prispevek iz 29.962,66 EUR na 22.501,98 EUR, kar je zmanjšanje v višini 25%.