Občinsko oko: Komunicirajte z občinskimi in državnimi službami

Občinsko oko je sistem s katerim lahko občani sporočajo predloge ali težave ustrezni občinski ali državni službi na transparenten in enostaven način. Z razvojem mobilne tehnologije je omogočeno, da lahko kdorkoli, ki nekje v prostoru opazi težavo, le to opremi z ustreznimi informacijami (fotografija, lokacija v prostoru, opis, …).
Informacijo lahko nato preko mobilne aplikacije posreduje na portal, kjer se glede na izbrano področje razporedi v obdelavo ustrezni službi na občinskem ali državnem nivoju. Vse te informacije so nato tudi javno dostopne uporabnikom na mobilnih napravah in na spletnem portalu. S tem se lahko zelo skrajša pot in čas komunikacije med občani in občinskimi in/ali državnimi službami in čas odziva le teh pri pomembnih stvareh.

Občani, zainteresirana javnost, mediji, … lahko nato na portalu in na mobilnih aplikacijah spremljajo posredovana vprašanja in odgovore in aktivno sodelujejo pri njih. Uporabniki se lahko tudi naročijo na obveščanje o posredovanih predlogih v njihovi bližini ali izbranih območjih.

Omogočena je tudi komunikacija v obratni smeri, npr. ko želi neka občinska ali druga služba uporabnikom sporočiti nekaj pomembnega npr. zapora ceste, težave pri oskrbi z vodo, … V primeru, da se uporabnik naroči na takšna obvestila v nekem območju, bo takšno obvestilo tudi prejel.

Sistem je močno integriran s prostorskimi podatki (GIS) ravno zaradi tega, ker npr. uporabnika iz Lendave ne zanimajo npr. težave pri oskrbi z vodo v Kopru, razen če to eksplicitno zahteva. Prav tako se informacije, ki potujejo od uporabnika do občinske službe, lahko avtomatsko prerazporedijo na ustrezno občino in občinsko službo (ali že kar na konkretno odgovorno osebo) glede na posredovano lokacijo.

Android aplikacija je na voljo tukaj >>