Občinski svetniki včeraj podali pozitivno mnenje Judit Törnar Vida, Valeriji Šebjanič ter Evi Bažiki Orban

Na včerajšnji 2. izredni seji občinskega sveta so prisotni občinski svetniki v 2. točki podali pozitivno mnenje za imenovanje ravnateljice DOŠ I Lendava Judit Törnar Vida, vnovično imenovanje ravnateljice DOŠ Genterovci in imenovanje Eve Bažike Orban za novo ravnateljico Glasbene šole Lendava. Mnenja bodo sedaj romala na pristojno ministrstvo.
Sveti javnih zavodov DOŠ l Lendava, Glasbene šole Lendava in DOŠ Genterovci, so dne 26. in 29.4.2022 Občini Lendava posredovali vloge za pridobitev mnenja lokalne skupnosti h kandidatom za ravnatelje svojih zavodov. Vloge je Občina prejela ravno v času praznikov in večje odsotnosti javnih uslužbencev. V skladu z dosedanjo dolgoletno prakso je vloge predhodno na svoji 15. seji dne 9.5.2022 obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je po predstavitvi kandidatov in njihovih programov dela ter vodenja zavodov oblikovala mnenja k tem kandidatom in katera je posredovala občinskemu svetu v nadaljnje odločanje.

Občinski svetniki so vsem naštetim osebam (Judit Törnar Vida, Valeriji Šebjanič ter Evi Bažiki Orban) podali pozitivno mnenje. Izdano mnenje občinskega sveta je sestavni del dokumentacije, ki jo svet zavoda posreduje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za pridobitev mnenja ministra k imenovanju ravnatelja šole. Po pridobljenem mnenju ministra svet šole imenuje ravnatelja zavoda. Pričakovati je, da težav pri imenovanjih ne bo.

Patrik Kocet nadomestni član sveta javnega zavoda Glasbena šola Lendava

K včeraj predlagani točki “Volitve in imenovanja” pa so dodali tudi podtočko “Predlog sklepa o predčasni razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja občine Lendava v svet javnega zavoda Glasbene šole Lendava,” saj je dosedanja članica sveta (Brigita Škrban) kot predstavnica ustanoviteljice odstopila in je po izvedenem postopku novi predlog imenovanja člana sveta javnega zavoda Glasbena šola Lendava prav tako podala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji 15. seji dne 9.5.2022. Čimprejšnje nadomestno imenovanje člana sveta javnega zavoda Glasbene šole Lendava, to je postal Patrik Kocet, je sicer bilo potrebno prav zaradi izvedbe postopka imenovanja ravnatelja tega zavoda, katerega imenuje svet zavoda.

Aktualna ravnateljica Glasbene šole Lendava, Hajnalka Magyar, se za nov mandat ni potegovala.