Občinski svetniki na korespondenčni seji dali soglasje k pobratenju Lendave in Budimpešte

Občinski svetniki Občine Lendava so opravili drugo korespondenčno sejo (ta se opravi preko navadne ali elektronske pošte), predmet katere je bil sklep o soglasju k podpisu predloga Sporazuma o pobratenju med mestom Budimpešta in Občino Lendava. Od devetnajstih občinskih svetnikov jih je o predlogu glasovalo dvanajst, vsi ti pa so predlog tudi potrdili.
“Na pobudo župana Budimpešte, Istvána Tárlosa smo pristopili k oblikovanju tem in področij, ki bi splošne obrise in skupne interese obeh mest/občine opredeljene že v Sporazumu o sodelovanju med Budimpešto in Lendavo iz leta 2014 nadgradili, ter jih poglobili v intenzivnejšo in tesnejšo obliko sodelovanja med mestom Budimpešto in Občino Lendava. Da bi se posamezna področja in aktivnosti res uresničevala in implementirala v dejanskih aktivnostih, pristopamo k podpisu Sporazuma o pobratenju med mestom Budimpešto in Občino Lendava,  aterih kategorije in področja so opredeljena v samem sporazumu in sicer: upravljanje in razvoj mest, sodelovanje na področju kulture, mladine in športa in ter gospodarsko sodelovanje,” so sporočili iz Občine Lendava.

Kot so na Glavni ulici 20 še dejali, so v vsakem od navedenih področij opredeljene aktivnosti in cilji, ki jih partnerici želita doseči. S tem bosta prispevali k večjemu sodelovanju na posameznih področjih in povečali učinke razvoja obeh lokalnih skupnosti ter tudi kvalitetno vplivali na družabno življenje njunih prebivalcev. “Podpis Sporazuma pomeni pozitivne učinke za obe lokalni skupnosti – partnerici Sporazuma, ki se bodo kazali na posameznih področjih opredeljenih v Sporazumu,” so še zapisali.

Občinski svetniki predlog potrdili

Od 19 poslanih Predlogov sklepa o soglasju k podpisu predloga Sporazuma o pobratenju med mestom Budimpešta in Občino Lendava je v roku bilo vrnjenih izpolnjenih dvanajst glasovnic o predlogu sklepa. S predlaganim sklepom je soglašalo skupaj 12 dvanajst članov sveta, PROTI ni glasovalmnoben član občinskega sveta.