Občinski svetnik Gjerkeš opozoril na nepravilnosti pri proračunu, na Občini Lendava navedbe zavračajo in pojasnjujejo

Občinski svetnik Občine Lendava Stanislav Gjerkeš se je pred dnevi obrnil na Direktorat za proračun pri Ministrstvu za finance z vprašanjem glede nujnosti izdelave investicijske dokumentacije pred uvrščanjem projektov v proračun oziroma v načrt razvojnih programov. Gjerkeš namreč piše, da odgovora v zvezi s tem iz Občine Lendava ni prejel, pri Občini Lendava pa navedbe o nepravilnostih zavračajo in pojasnjujejo.
“Pri obeh obravnavah proračuna za leto 2021 in 2022 sem na seji Občinskega sveta Občine Lendava opozarjal, da je potrebno za projekte v vrednosti nad 500.000 evri pred uvrstitvijo v načrt razvojnih programov oziroma v proračun pripraviti DIP dokument, tj. dokument identifikacije projekta. Žal se kljub mojemu vztrajanju in vztrajanju nekateri svetnikov, da se na moje vprašanje oziroma pripombe glede potrebne dokumentacije za investicijske projekte pred potrditvijo proračuna poda odgovor, to ni zgodilo. Da moja opozorila oziroma pripombe ne bi ostale nepojasnjene, sem pridobil uradno mnenje,” je tudi za naš spletni portal sporočil Stanislav Gjerkeš, občinski svetnik Občine Lendava.

Iz Direktorata za proračun pri Ministrstvu za finance so Gjerkešu odgovorili naslednje: “Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM) temelji na Zakonu o javnih financah in velja za vse investicije, ki se financirajo z javnim denarjem. Občinski projekti niso pri tem nobena izjema. 3. odstavek 24. člena UEM jasno opredeljuje, da je temeljni dokument za uvrstitev projekta v Načrt razvojnih programov Dokument identifikacije projekta. Uvrščanje projektov brez tega dokumenta v proračun ni dovoljeno.

UEM glede na vrednost določa tudi druge dokumente, ki jih omenjate (PIZ, IP). Pri teh vrednostih se morajo pripraviti kot samostojen dokument, potrjen s sklepom. Vendar ni nujno, da so ti dokumenti pripravljeni že ob uvrstitvi v proračun, saj zanje običajno nastanejo stroški, ki jih je potrebno knjižiti v breme tega projekta v proračunu. Je pa prepovedano pričeti z izvedbo takšnega projekta (postopek za izbor izvajalca itd.), če nima izdelanega in potrjenega investicijskega programa, pred tem pa glede na vrednost tudi morebitnega PIZ. Torej projekt se v proračun lahko uvrsti na podlagi DIP, izvedba pa se lahko prične, ko so izdelani in potrjeni vsi zahtevani investicijski dokumenti do vključno investicijskega programa.

Pri tem naj še poudarimo, da se mora projekte v proračunu evidentirati skladno z ugotovitvami te dokumentacije. Iz zadnjega investicijskega dokumenta se v proračun evidentirajo/prepišejo vrednost projekta, viri financiranja, trajanje projekta in ostale relevantne informacije. Projekt v proračunu mora predstavljati celoto z vsemi viri financiranja in za celotno obdobje izvedbe.”

Dr. Mihael Kasaš, direktor občinske uprave Občine Lendava: “DIP smo v občinski upravi izdelali že pred prvim branjem …”

“Dokumente, na katere opozarja svetnik, smo imeli že pred prvim branjem proračuna, saj v nasprotnem primeru ne bi mogli vedeti niti za višino investicije. DIP smo v občinski upravi izdelali že pred prvim branjem, ob sprejetju v NRP pa smo lahko komaj takrat (nastajajo stroški, ki so neupravičeni dokler ni projekta v NRP-ju) naročali tudi ostale potrebne dokumente. To isto poudarjajo tudi pri MJU. Verjamem, da sem s tem sporočilom odgovoril na vse dileme in razblinil vsa morebitna vprašanja in dvome o tem ali je “Lendavski proračun z luknjami?” Ne, ni! Je razvojno in ambiciozno naravnan, kot še nikoli,” je sporočil dr. Kasaš.

Dr. Mihael Kasaš

DIP – dokument identifikacije projekta
NRP – načrt razvojnih programov
MJU – Ministrstvo za javno upravo
UEM – Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
IP – Investicijski program
PIZ – Predinvesticijska zasnova