Občinski svet Občine Črenšovci se je na svoji tretji seji seznanil s predlogom proračuna za leto 2019

Občinski svet občine Črenšovci je včeraj zasedal na svoji tretji redni seji. Tudi v Črenšovcih so včeraj, kot v Lendavi, obravnavali predlog proračuna za leto 2019. Ta predvideva za pet odstotkov višje prihodke kot v letu 2018.
Člani Občinskega sveta Občine Črenšovci so se seznanili s predlogom proračuna za letošnje leto, ki ga je predlagala županja Vera Markoja. Ta predvideva za pet odstotkov višje prihodke kot v letu 2018. Investicijski odhodki bodo znašali nekaj čez 906 tisoč EUR. Največji delež investicijskih odhodkov predstavlja investicija v rekonstrukcijo čistilne naprave.

Občina bo v letošnjem letu pristopila tudi k izgradnji kolesarske steze na relaciji Gornja Bistrica – Melinci, s katero sodeluje v projektu “Južna kolesarska povezava v Občini Beltinci in Občini Črenšovci” projekt pa je umeščen kot regijski projekt v Dogovoru o razvoju regij. Prav tako je v omenjeni dogovor umeščen regijski projekt Kolesarska steza Lendava – Velika Polana – Črenšovci.
Predlog proračuna bo dan v obravnavo delovnim telesom in splošno razpravo.

Občinski svet je med drugim potrdil predlog višje ekonomske cene programa predšolske vzgoje za vrtec Bistrica. Obravnaval je tudi Dokument identifikacije investicijskega projekta čistilne naprave v Bistrici in v zvezi s tem odločil, da se mu predstavi projektna dokumentacija ter pridobi mnenje neodvisnega strokovnjaka glede celovite rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini.