Občinski svet Jožefu Horváthu ni podal soglasja za novega direktorja Zavoda za turizem in razvoj, sledi ponovitev postopka

Občinski svet Občine Lendava po predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v vlogi ustanovitelja javnega zavoda Zavod za turizem in razvoj Lendava, na današnji 12. redni seji občinskega sveta ni podal soglasja k imenovanju Jožefa Horvátha iz Lendave za direktorja Zavoda za turizem in razvoj Lendava. Celoten postopek bo torej ponovljen.
Svet zavoda je javni razpis za direktorja objavil 13.2.2020. Na javni razpis so v roku prispele 4 vloge. Po obravnavi vlog in ugotavljanju izpolnjevanja pogojev ter primernosti kandidatov za direktorja javnega zavoda, je svet zavoda na svoji 5. redni seji dne 11.3.2020 sprejel sklep s katerim za direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in razvoj Lendava predlaga kandidata Jožefa Horvátha.

Predlog kandidata za direktorja tega zavoda je na svoji 8. seji dne 22.4.2020 obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in ob tem po predstavitvi programa in vizije zavoda za naslednje mandatno obdobje sprejela sklep, s katerim je k imenovanju Jožefa Horvátha iz Lendave podala pozitivno mnenje in občinskemu svetu Občine Lendava predlagala, da k imenovanju kandidata za direktorja Zavoda za turizem in razvoj Lendava poda svoje soglasje.

Na tajnem glasovanju, ki se je odvilo na koncu današnje 12. redne seje občinskega sveta Občine Lendava (tajno glasovanje so predlagali Stanko Gjerkeš, Dejan Süč in Rahela Hojnik Kelenc), je bilo oddanih 17 glasov, od katerih je bilo 15 veljavnih. Od teh je bilo 5 glasov takih, ki so podali soglasje Horváthu in 10 takih, ki soglasja niso podali. Jožefa Horváth tako ni dobil zadostnega števila glasov za zasedbo direktorskega stolčka, kar pomeni, da se postopek ponovi.

Na omenjeni razpis so se prijavili štirje kandidati, in sicer: Zdajšnji direktor Romeo Varga, član sveta zavoda Dušan Zver, Monika Bači in Jožef Horváth.