Občinski svet dal zeleno luč za pričetek postopka za ustanovitev podjetja Lendava 2025, d.o.o.

Občinski svet Občine Lendava je na včerajšnjem, 11. rednem zasedanju soglašal, da se za potrebe priprave in izvedbe projekta Evropska prestolnica kulture 2025 in zaradi vzpostavitve pregledne, jasne in transparentne strukture upravljanja in izvajanja projekta, prične s postopkom ustanovitve podjetja, neprofitne družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o) z nazivom Lendava 2025.
Občina Lendava je v letu 2019 intenzivno pristopila k pripravi projekta in v skladu s pravilnikom Ministrstva za kulturo RS prijavno gradivo tudi dne 30. decembra 2019 oddala. Poleg Občine Lendava so med kandidati še Ptuj, Ljubljana, Piran, Nova Gorica ter Kranj. 25. februarja 2020 kandidatke v Ljubljani čaka predstavitev kandidature pred 10 člansko komisijo, ki bo predvidoma svojo odločitev o uvrstitvi kandidatov v drugo fazo sporočila do konca meseca februarja. Kandidatke, ki se bodo uvrstile v drugo fazo bodo v roku devetih mesecev nagradile obstoječo vlogo in jo še dodatno pojasnile v skladu z usmeritvami, ki jih bo pripravila komisija.

Eden izmed pomembnih dejavnikov izbora je tudi izvedljivost ter pripravljenost kandidatk na samo izvedbo Evropske prestolnice kulture, zato je Občinski svet Občine Lendava že na svoji 10. seji, dne 20.4.2016 sklenil, da  Občina Lendava pristopi k aktivnostim za pripravo kandidature za pridobitev naziva “Evropska prestolnica kulture 2025,” vse od tedaj že tečejo pripravljalne aktivnosti, s tem pa je Občina Lendava že pred skoraj štirim leti podala namero za kvalitetno pripravo kandidature za EPK 2025.

“Sedaj je čas, da Občina Lendava s sklepom prične postopek za ustanovitev podjetja Lendava 2025, d.o.o. za potrebe priprave in izvedbe projekta Evropska prestolnica kulture 2025. Želimo vzpostaviti pregledno, jasno in transparentno strukturo upravljanja in izvajanja projekta, zato bo za potrebe izvedbe projekta ustanovljena neprofitna družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o), ki bo namenjena izključno izvedbi projekta, po zaključku le tega pa se bodo rezultati projekta prenesli na obstoječe javne zavode v samem mestu,” je bilo moč slišati včeraj na zasedanju občinskega sveta.

Podjetje bo registrirano za tiste dejavnosti, ki bodo prispevale k učinkoviti pripravi in izvedbi projekta EPK 2025 s posebnim poudarkom na kulturnih dejavnostih. S tem bodo, kot pravijo na lendavski Občini, izrazili ponovno močno željo po pridobitvi naziva EPK 2025 ter namero po kvalitetni pripravi nadgradnje kandidature v drugi fazi izbora, izbirni komisiji pa bomo poslali jasen signal, da občina misli resno s svojo kandidaturo.

“Za potrebe ustanovitve podjetja bodo zagotovljena sredstva v višini 7.500 EUR, kar bo predstavljalo ustanovitveni kapital. Po odobriti projekta bo predstavljena celovita finančna konstrukcija iz katere bo razvidno financiranje izvedbe projekta. V kolikor se Občina Lendava ne bo uvrstila v drugi krog se bo postopek za ustanovitev podjetja Lendava 2025, d.o.o. ustavil, v nasprotnem primeru pa bo OU pristopila k pripravi dokumentacije za ustanovitev podjetja ter jo predložila v obravnavno na občinski svet,” so še dejali na včerajšnjem zasedanju občinskega sveta Občine Lendava.