Občini Dobrovnik srebrni certifikat ISSO

Občina Dobrovnik je bila pred dnevi prejemnica Srebrnega certifikata ISSO za uspešni razvojni položaj občine. “Sicer pa je občina Dobrovnik bila že davno nazaj med prvimi dobljenimi priznanji Zlati kamen – Najbolj okolju prijazna občina Dobrovnik 2012,” je poudaril župan, Marjan Kardinar. V imenu občine Dobrovnik sta certifikat prevzele Ester Povše in Elizabeta Horvat.
Konferenca Zlati kamen je v slovenski javnosti najbolj odmevno strokovno srečanje na področju lokalne samouprave, kjer si izkušnje ter poglede o razvojnih možnostih ter dobrih praksah izmenjajo najvišji predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki gospodarstva kot tudi vladni predstavniki. Vsako leto se dogodka udeleži okoli 150 udeležencev iz slovenskih občin in ostalih javnosti iz privatnega in javnega sektorja. Je edini dogodek, ki je hkrati tudi vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta Zlati kamen.

Občina Dobrovnik se je letos uvrstila v zgornjo tretjino vseh slovenskih občin, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja in jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Uvrstitev v sam vrh lestvice vam prinaša SREBRNI ISSO certifikat razvojne odličnosti za leto 2020.

Izhodišče za podelitev certifikata so konkretni in merljivi podatki, združeni v Indeks ISSO. Indeks ISSO je sestavljen iz večjega števila kazalnikov, izvedenih iz statističnih, finančnih in gospodarskih podatkov o občini. Meri doseženo stopnjo razvitosti občine. Spremlja demografska gibanja, učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja, stanje na trgu dela in na področju izobrazbe, življenjski standard, stopnjo socialne kohezije in stopnjo okoljske osveščenosti v občini. Indeks se postopno razvija in vključuje vse več aspektov.