Občine bodo za nove polnilne postaje (najverjetneje) morale najeti izvajalce za upravljanje

Eko sklad bo finančno podprl 69 občin pri postavitvi polnilnih postaj za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000, o čemer smo že poročali. Na razpisu izbrane občine bodo skupno predvidoma postavile 140 polnilnih postaj za električna vozila, 109 bo AC in 31 DC polnilnih postaj. Vsaj eno polnilno postajo bo prejela tudi Lendava.

Eko sklad je v sredini letošnjega marca sporočil, da bodo med izbrane občine razdelili pol milijona evrov iz sklada za podnebne spremembe. S tem denarjem bodo občine zgradile polnilnice za električna vozila, vsaj eno polnilnico pa bo prejela tudi občina Lendava. V Pomurju so sicer nepovratne finančne spodbude za nakup polnilnih postaj za električna vozila poleg občine Lendava, prejele občine: CankovaHodošKuzma, LjutomerMurska Sobota in Šalovci.

Občine bodo na vseh za polnilnice predvidenih lokacijah primorane zagotoviti tudi po dve parkirni mesti za polnjenje vozil na polnilnico ter ustrezne talne označbe in prometne znake. Vse polnilnice bodo predvidoma postavljene do konca tega leta, na AC polnilnicah (polnilnice z izmenično napetostjo) pa bo možno polniti tudi električna kolesa.

Občine bega upravljanje

Ob nakupu polnilne postaje, le-ta postane trajna last občine in v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ureja tudi ravnanje z nepremičninami občin, ni izpolnjenega pogoja, da bi upravljanje polnilnih postaj oddali na trg brezplačno, vendar le ob zaračunavanju najemnine.

Iz odgovorov Eko sklada je moč razbrati, da ni izključena možnost, da občina npr. za nadzor in vodenje polnilnih postaj najame zunanjega izvajalca, vendar pa morajo biti občine vlagateljice vseskozi lastnice polnilnih postaj, ki so predmet spodbude, kar pomeni, da bo polnilno postajo še vedno upravljala sama, vendar pa si bo pri delu storitev, ki sodijo v upravljanje, v okviru zakonitih možnosti pomagala z usposobljenimi zunanjimi izvajalci. Glede na navedeno tudi ni izključena možnost, da občine skupaj poiščejo usposobljenega zunanjega izvajalca oz. zunanje izvajalce, s pomočjo katerih bodo upravljale polnilne postaje (npr. prek povabila k oddaji ponudbe za relevantne storitve).