Občina Turnišče z novim logotipom

Na povabilo županje Občine Turnišče mag. Vesne Jerala Zver in predsednice Komisije za prireditve in proslave Ivanke Muhvič, je v prostorih Občine Turnišče potekala predstavitev in obravnava logotipa občine Turnišče. Povabljeni so bili člani občinskega sveta Občine Turnišče, predsedniki krajevnih skupnosti, predsedniki društev, ravnateljica Osnovne šole Turnišče, župnik župnije Turnišče in zaposleni na občinski upravi.

Občina Turnišče želi v prihodnosti graditi na razvoju turizma, predvsem romarskega turizma in razvijati turistično infrastrukturo v bližini cerkve Marije Vnebovzete. V letošnjem letu bodo izšli tudi brošura o občini, zloženka o turističnih znamenitostih in zloženka ob 750-letnici omembe stare cerkve Marije Vnebovzete.

Logotip občine Turnišče pomeni pričetek razvijanja širše prepoznavnosti ne samo posameznih turističnih točk, temveč občine kot celote. Ideja o logotipu se je razvijala po objavi javnega poziva županje mag. Vesne Jerala Zver k iskanju slogana občine ter na kreativni delavnici z mag. Nastjo Mulej, dokončno podobo pa ji je na pobudo skupine, v kateri so sodelovale Tanja Cigut, Jasmina Denša, Anica Gombar in mag. Norma Bale, dal arhitekt in oblikovalec Dejan Štampar.

Logotip vsebuje zlato barvo, ki je prisotna v občinskem grbu, krepka tipografija izraža stabilnost in trdnost prebivalcev Turnišča, zaobljena pisava pa njihovo gostoljubnost in prijaznost. Pisava je H. H. Samuel. Logotip s stiliziranim zvonikom, ki stoji namesto črke »i« in je posnetek turniškega zvonika, simbolizira povezovanje tradicije in prihodnosti, stabilnost okolja, razvoj in smer napredka.

Poigrava se z narečno besedico »šče«, s čimer vabi k obisku in napredku »še« danes, povezuje pa se tudi v besedico »išče«. Predstavitev je izvedla zunanja sodelavka občine, mag. Norma Bale, prisotni pa so tvorno sodelovali s svojimi pripombami in logotip ob koncu predstavitve soglasno potrdili. Tako je zdaj na vrsti naslednja faza – uporaba logotipa, na način, da se nam čim prej vtisne v spomin in da ga sprejme čim večje število občank in občanov ter obiskovalcev od drugod.