Občina Turnišče nadaljuje z ureditvijo parkirišča pri tamkajšnji cerkvi

Občina Turnišče je s projektom ureditve parkirišča pri tamkajšnji cerkvi pričela že leta 2018 in ureditev dokončala do prve faze, v teh dneh pa se projekt nadaljuje, saj so pričeli z izvajanjem druge faze. Na Občini zagotavljajo, da bodo dela zaključena meseca maja.
Občina Turnišče je leta 2018 pričela z ureditvijo parkirišča nasproti cerkve v Turnišču. V letu 2018 je v sklopu 1. faze uredila in namestila dve elektro polnilni postaji za avtomobile, stebriček za avtodome, uredila del parkirnih mest, uredila dovod nizkonapetostnega omrežja do parkirišča, postavila hiško, ki bo služila kot turistično-informacijska točka in jo priključila na električno omrežje ter uredila fekalno in meteorno kanalizacijo na območju parkirnega prostora.

Občina Turnišče je v letu 2020 pristopila k nadaljevanju ureditve parkirišča druge faze. Na podlagi javnega naročila je za nadaljevanje del bilo izbrano gradbeno podjetje Nograd d.o.o., kot najugodnejši ponudnik za izvedbo gradbenih del. Dela na parkirišču so se tako pričela minuli ponedeljek, za dokončanje projekta pa bo v trenutni drugi fazi torej potrebo urediti še javno razsvetljavo, meteorne, fekalne in električne vode na območju parkirnega prostora, zaključiti ureditev parkirnih mest ter položiti robnike, izvesti asfaltiranje in zarisati talne označbe.

Izvedba bo potekala do konca meseca maja, ko bo parkirišče predano tudi v uporabo, so zagotovili na Občini. Občina Turnišče je s strani EKO sklada pridobila 100-odstotno nepovratno finančno spodbudo za postavitev dveh električnih srednji hitrih polnilnih postaj v višini 5.986,00 evrov, celotna vrednost gradbenih del v drugi fazi pa znaša 55.630,16 evrov z vključenim DDV.