Občina Turnišče išče direktorja občinske uprave

Občina Turnišče je včeraj na svoji spletni strani objavila razpis za prosto delovno mesto in sicer mesto za direktorja občinske uprave. Da občina direktorja občinske uprave potrebuje, je pokazala redna notranja revizija, ki je bila opravljena meseca februarja.
Februarja opravljena revizija na občini Turnišče, za leti 2014 in 2015 je pokazala nekaj pomanjkljivosti pri delovanju občine, katerih pa verjetno ne bi bilo, kot ugotavljajo v zaključku poročila, če bi občina imela zaposlenega človeka, ki bi občinsko upravo lahko strokovno nadziral. Tako je občina včeraj objavila razpis za delovno mesto direktorja občinske uprave.

Revizija je pokazala, da potrebujejo direktorja občinske uprave

“Županjo oz. občino opozarjamo še, da je tako z vidika Zakona o lokalni samoupravi kot tudi z vidika ustreznega kontrolnega okolja z vidika Zakona o javnih financah potrebno imenovati direktorja občinske uprave. Glede na določbo 49. člena ZLS, kjer je določeno, da (cit.) »Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.« namreč menimo, da bi se tveganje za napake, ki je v občini Turnišče prisotno, lahko občutno znižalo. Ob tem še opozarjamo, da se število zaposlitev v času začasnega financiranja ne sme povečevati, zato so morebitne nove zaposlitve dopustne šele po sprejemu proračuna za leto 2016.”

Čas za prijavo se izteče po osmih dneh od dneva objave razpisa

Kandidati, ki jih delovno mesto zanima in ki izpolnjujejo pogoje, imajo osem dni časa, da se na delovno mesto prijavijo. Kandidat mora imeti univerzitetno ali najmanj visoko strokovno specializacijo oz. magisterijem/druga bolonjska stopnja specialist organizacije in managmenta ali pravne smeri ter najmanj 6 let delovnih izkušenj, pa tudi opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, petih let.