Občina: Tajnik (občinske uprave) bo odslej direktor

Na minuli 2. redni seji občinskega sveta Občine Lendava so med drugim obravnavali predlog spremembe statuta Občine Lendava v delu, ki govori o imenovanju vodje občinske uprave. Za dozdajšnje imenovanje takšne vodje se je uporabljala beseda tajnik oz. tajnica, a ker je velikokrat prihajalo do zmot in nejasnosti, sledi sprememba.
Občinski svet je na svoji 15. redni seji dne 8.6.2017 sprejel statut občine, pri čemer se v izvajanju statuta kaže potreba po spremembi in dopolnitvi tega akta, kot osnovnega akta občine. 49. člen Zakona o lokalni samoupravi v svojem 3. odstavku določa, da občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan ter da se lahko z splošnim aktom občine za položaj tajnika občine določi naziv direktor /direktorica občinske uprave.

Občinska uprava Občine Lendava je bila mnenja, da je poimenovanje direktor/direktorica občinske uprave za položajno delovno mesto za vodenje občinske uprave primerneje uporabiti naziv direktor/direktorica občinske uprave, saj v praksi večkrat prihaja tudi do zamenjave oziroma nesporazuma pri imenovanju tega delovnega mesta. Delovno mesto tajnik občine je večkrat narobe interpretirano in zamenjano z strokovno tehničnim oziroma administrativnim delovnim mestom tajnik/tajnica.

Člani občinskega sveta so spremembo statuta soglasno potrdili.

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta “direktor občinske uprave” se danes zaključuje

Le še danes lahko zainteresirani na naslov Občine Lendava (Glavna ulica 20) oddate ali pošljete prijavo na prosto uradniško delovno mesto “direktor občinske uprave.” Javni natečaj so na Občini razpisali 24. decembra. Danes se zaključi. Občinsko upravo je na zadnje vodil Matej Furlan, občinsko upravo pa, zaradi odpovedi delovnega razmerja, vodi vršilka dolžnosti, Aleksandra Kreslin.

Z izbranim kandidatom, ki pred tem ni imel statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas za obdobje petih let, s polnim delovnim časom. Z izbranim kandidatom, ki je pred imenovanjem na položaj že imel status uradnika, bo sklenjen aneks k pogodbi o zaposlitvi oziroma bo sklenjena nova pogodba o zaposlitvi, za nedoločen čas.