Občina odgovarja: “Po kategorizaciji in intenziteti prometa ne gre za cesto, ki bi jo bilo upravičeno temeljito prenoviti in asfaltirati.”

Podobna zgodba, kot smo jo brali v člankih o Novem Tomažu, se sedaj odvija v Dolini pri Lendavi, natančneje v predelu Orešje. Voda je tam leta 2009 odnesla urejeno občinsko pot in od takrat se tamkajšnji lastniki objektov borijo za novo pot. Občina je na pot večkrat nasula gramoz, ki pa ga je dež vedno znova izpiral. Občina sedaj odgovarja: “Po kategorizaciji in intenziteti prometa ne gre za cesto, ki bi jo bilo upravičeno temeljito prenoviti in asfaltirati.”
V začetku julija se je v naše uredništvo s telefonskim klicem obrnil Ivan Krpan iz Čentibe, ki je en izmed šestnajstih lastnikov objektov v Dolini pri Lendavi, v predelu Orešje. Težave z občinsko potjo so se tam začele leta 2009, ko je obilno deževje poplavilo večji del naselja Dolina, voda pa se je v naselje stekala iz bližnjega gričevnatega območja. V hudournik se je med drugim spremenila tudi občinska pot v Orešju, s katero pa imajo od takrat same težave.

Najbolj problematičen del poti je prav vzpon. Gre za okrog 200 metrov ceste, ki se vije med vinskimi kletmi in je po vsakem nalivu težko prevozen. Nekateri pričajo celo o poškodbah na osebnih vozilih. Največja težava celotne zgodbe je, poleg neprestanega navažanja gramoza, neurejeno odvodnjavanje in neurejanje bankin. Predmetna zadeva je že vsaj dvakrat bila obravnavana na Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin, a dlje od obljub niso prišli.

Iz Občine tik pred iztekom zakonsko določenega roka odgovorili na naša vprašanja

Na Občino Lendava smo takoj po objavi članka poslali vprašanja, ki se nanašajo na omenjeno tematiko. Včerajšnji dopoldan smo odgovore, tik pred iztekom zakonsko določenega roka, tudi prejeli in jih objavljamo v celoti:

“Vzdrževanje občinskih cest izvajamo v skladu z državno uredbo o vzdrževanju cest. Bistveni kriteriji od katerih je odvisna vrsta posegov so stanje cestišča (prevoznost in prometna varnost), kategorizacija ceste in intenziteta prometa.

Po kategorizaciji in intenziteti prometa ne gre za cesto, ki bi jo bilo upravičeno temeljito prenoviti in asfaltirati. V primeru takšnega posega bi morali asfaltirati tudi druge dovozne ceste k objektom, kjer lastniki občasno ali pa sploh ne bivajo.

Razumemo željo tamkajšnjih lastnikov, da se z asfaltiranjem poveča funkcionalnost in vrednost njihovih nepremičnin. To v konkretnem primeru ni upravičeno in bi bilo krivično do drugih lastnikov nepremičnin v občini, ki jim tega ne moremo zagotoviti (takšno je tudi pridobljeno strokovno mnenje).

Od navedenih načel lahko odstopimo samo pod pogojem, da aktivnosti vodi lokalna krajevna skupnost in v sodelovanju z interesenti zbere vsaj 60% potrebnih sredstev ter podpiše zavezujoč dogovor. Takšne pobude do danes žal nismo prejeli.

Krajevna skupnost Dolina bo deležna v izgradnji pločnikov in kolesarske steze ob rekonstrukciji ceste Lendava – Pince. Sporazum za to investicijo je z državo že podpisan. Pred omenjeno investicijo bo Občina uredila notranjo vaško cesto pri pokopališču, za katero so projekti že pripravljeni.”