Občina Moravske Toplice bo štipendirala

Občina Moravske Toplice je v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo v minulih dneh objavila razpis za podelitev štipendij Občine Moravske Toplice. Razpis je namenjen študentom, s stalnim bivališčem v občini Moravske Toplice.
Občina Moravske Toplice je v minulih dneh na spletni strani Občine objavila razpis za podelitev občinskih štipendij, v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo. Do štipendij so upravičeni študenti z območja te občine, za študijsko leto 2017/2018. Do štipendije so upravičeni tudi študenti, ki študirajo v tujini, časa za prijavo pa imajo do 11. decembra.

Na razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki so državljani Slovenije, imajo stalno prebivališče v občini Moravske Toplice, da so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študijskega programa, da niso zaposleni ali samostojni podjetniki, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb, da niso prejemniki drugih štipendij ali drugih prejemkov za izobraževanje in da povprečje ocen v preteklem študijskem letu najmanj 7,5.

Višina štipendije se bo določila na podlagi seštevka točk, doseženega po kriterijih, ki jih določa pravilnik, in sicer glede na oddaljenost kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja, povprečno oceno in letnik študija. Seveda pa ne bo šlo brez pogojev. Štipendist se s prejemanjem štipendije obveže da uspešno konča letnik, za katerega je prejel štipendijo, da poda letno poročilo o poteku študija in da je pripravljen sodelovati z Občino.