Občina Lendava zaposluje. Potrebujejo namreč novega direktorja občinske uprave

Občina Lendava zaposluje. Glede na javni natečaj, ki je bil objavljen minuli ponedeljek, lendavska Občina išče tajnika Občine oziroma z drugo besedo direktorja občinske uprave. Kandidat bo delovno mesto zasedel za določen čas.
Lendavska občina, sodeč po javnem natečaju, zaposluje tajnika oz. direktorja občinske uprave. Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu Sekretar. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati tudi nekatere natančneje določene pogoje.

Znanje madžarščine zgolj zaželeno

Kandidat bi naj vedel uporabljati informacijska orodja in programe, zaželene so izkušnje na področju projektnega vodenja in morebiten pravosodni izpit, če gre za kader pravne stroke. Znanje madžarščine na višji ravni pa je prav tako zgolj zaželeno. Poleg izpolnjenih ostalih pogojev pa bi naj kandidat imel vsaj 7 let delovnih izkušenj.

Aleksandra Kozak podala odstopno izjavo

Delovno mesto tajnika občine je do sedaj zasedala Aleksandra Kozak, ki pa je po neuradnih informacijah pred kratkim podala odstopno izjavo in do imenovanja novega tajnika občine le opravlja posle, povezane s tem delovnim mestom. Na omenjenem delovnem mestu je bila okrog pol leta. V postopku tega javnega natečaja lahko sodelujejo tudi uradniki, ki so že zaposleni v upravi lokalne skupnosti, kandidat pa bo imenovan na položaj za dobo petih let.

Na lendavski Občini je sicer zaposlenih nekaj več kot 30 ljudi.