Občina Lendava zaključuje projekt Iron Curtain Cycling

Eden pomembnejših projektov, ki ga zaključujejo pri Občini Lendava, je projekt Iron Curtain Cycling v okviru sodelovanja Slovenije in Madžarske in v sklopu katerega so bile izvedene številne aktivnosti, ki bodo doprinesle k izboljšanju infrastrukture in ponudbe prilagojene kolesarjem v našem območju.
Vrednost projekta na območju občine Lendava je 345.650,00 evrov. V okviru projekta so bila nabavljena trekinga e-kolesa, postavljena 4 kolesarska počivališča, dve polnilnici s servisnimi stojali ter v celoti označena kolesarska pot EuroVelo13, ki se v slovenskem delu zaključuje prav v Lendavi, vključno s smernimi tablami za prikazovanje regionalnih in čezmejnih znamenitosti. Projekt bomo zaokrožili s postavitvijo štirih glamping hišic ob športno-kolesarskem centru v Čentibi in s tem pridobil novih 16 nočitvenih kapacitet v okviru razpršenega hotela Vinarium.

Če se je projekt Iron Curtain Cycling nanašal predvsem na zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za razvoj kolesarstva in turizma na našem območju pa Zavod za turizem in razvoj Lendava izvaja dva projekta, ki se nanašata na spodbujanje turizma s poudarkom na vsebinsko-programskem razvoju kolesarskega turizma na čezmejnem oz. obmejnem območju. Tako je zavod tik pred zaključkom projekta Guide2Visit v vrednosti 196.750,00 evrov in katerega namen je vzpostavitev učinkovitega sistema za usmerjanje obiskovalcev, torej uporaba elementov sistema usmerjanje obiskovalcev; infokartice, doživljajske kartice, aplikacija, enotni sistem tablic, prostovoljno turistično vodenje, ponudbe programov ter info zemljevid. Z vidika spodbujanja mobilnosti so bile označene tudi pešpoti v Lendavi ter vzpostavljeni kolesarski paketi: Skozi kulturno dediščino z električnim pogonom, Lendava–Velika Polana–Dobrovnik–Lenti–Lendvadedes–Lendava, krožna kolesarska pot v dolžini 70 kilometrov.

Zavod bo aktivnosti na področju razvoja kolesarskih vsebin nadgradil tudi s projektom Bike pleasure – s kolesom v naravo. V okviru projekta je načrtovana vzpostavitev integralnega turističnega produkta za off-road kolesarjenje in vzpostavitev 3 naravovarstvenih paketov ter priprava off-road kolesarskih tras. Vrednost projekta je dobrih 20.000,00 evrov.