Občina Lendava za kmetijstvo namenja 25 tisočakov

Občina Lendava bo na podlagi javnega razpisa, ta je bil objavljen minuli torek, za kmetijstvo namenila 25 tisočakov. Občina bo s tem sofinancirala dejavnosti čebelarstva, vinogradništva, v sofinanciranje pa je zajeta tudi lokalno pridelana in predelana hrana ter ekološko kmetovanje.
Občina Lendava je že minuli torek objavila javni razpis za sofinanciranje kmetijske dejavnost, za katero namenja 25 tisočakov. Sredstva so rezervirana v proračunu za letošnje leto, Občina pa bo s tem pripomogla k razvoju dveh dejavnosti ter enega projekta. Gre za dejavnosti čebelarstva, vinogradništva, v sofinanciranje pa je zajeta tudi domača tržnica. Upravičenci ki lahko zaprosijo za sredstva na omenjenem razpisu so društva in združenja s področja kmetijstva ter gospodarske družbe in fizične osebe z registrirano gospodarsko dejavnostjo, ki imajo sedež v občini, društva in združenja s področja kmetijstva, ki nimajo sedeža v občini, združujejo pa tudi člane iz območja Občine Lendava ter subjekti s sedežem na območju Občine Lendava, katerih dejavnost je povezana s kmetijstvom, turizmom in podjetništvom na podeželju.

Upravičenci za prejem omenjenih občinskih sredstev so med drugim tudi tisti, ki za program, ki ga prijavljajo, niso prejeli javnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije ali EU, ali, če so jih, morajo navesti višino. programi, za katere bodo pridobljena občinska finančna sredstva, morajo biti realizirani do 30. novembra. Rok za oddajo vlog je do 5. marca 2020, vloge pa bo odpirala in obravnavala strokovna komisija. Občina bo za čebelarsko dejavnost namenila skupno 8.000 evrov, za vinogradniško dejavnost skupno 12.000 evrov in za lokalno pridelano in predelano hrano ter ekološko kmetovanje skupno 5.000 evrov