Občina Lendava, Velika Polana in Črenšovci uspešna pri pridobivanju evropskega denarja za projekt “Kolesarska steza Lendava-Velika Polana-Črenšovci”

Občina Lendava je bila skupaj z Občino Velika Polana in Občino Črenšovci uspešna pri pridobivanju sredstev iz evropske kohezijske politike za projekt “Kolesarska steza Lendava-Velika Polana-Črenšovci.” Za projekt v višini 1.262.901,15 EUR bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1.034.928,81 evrov, kar je okrog 80 odstotkov sredstev.
Celotna vrednost projekta za Občino Lendava znaša 666.696 evrov, za Občino Črenšovci 165.656,37 evrov. Za Občino Velika Polana pa okrog 350 tisočakov. Projekt je vključen v skupen projekt iz dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije. Namen projekta je povezati mestno naselje Lendava zvezno z naselji Velika Polana in Črenšovci v neposredni okolici, kjer dnevno migrirajo prebivalci in omogočiti varno povezavo v samem mestnem naselju Lendava, predvsem z rešitvijo nevarnih odsekov na Kranjčevi in Glavni ulici, ter tako spodbuditi in omogočiti prebivalcem varno vožnjo s kolesom na kratkih dnevnih poteh.

Trasa je dolga približno 6726 metrov. Kolesarska infrastruktura je sicer med kraji v precejšnji meri že zgrajena, a še vedno obstajajo manjkajoči deli v skupni razdalji 6726 m, ki pa resno ogrožajo varno kolesarjenje in so bistveni razlog za zmanjšano uporabo obstoječe kolesarske infrastrukture. Poudarek je na mladi in starejši populaciji, ki je z vidika mobilnosti ranljiva v prometu. Kolesarska povezava bo omogočila povezavo med že izgrajeno infrastrukturo ter se navezala na načrtovano regijsko kolesarsko omrežje ter obstoječo Celostno prometno strategijo občine Lendava.

Pomemben rezultat izgradnje te povezave je zagotovitev pogojev za dnevno mobilnost ker je Lendava srednješolski center, nudi možnosti samostojnega obiskovanja obšolskih dejavnosti v Lendavi ter obisk javnih institucij in s tem omogoča povezavo med kraji ne samo znotraj enega kraja temveč 3 občin na večjem območju. Dalje te občine povezujejo druge občine in ustvarjajo regijsko kolesarsko mrežo ter s tem ustvarjajo kakovostnejše življenje na podeželju.

Kot so zapisali na službi vlade za razvoj, bodo v Veliki Polani uredili javno kolesarsko stezo za kolesarje v širini dveh metrov od križišča cest Hotiza-Velika Polana-Žižki in naprej po občinski cesti. V občini Lendava bodo uredili kolesarsko stezo na odseku od Dolge vasi do Trimlinov. Predvidena je dvosmerna asfaltna steza, ločena s talno signalizacijo, ki poteka izven obstoječih cest. Poleg tega je predvideno še podaljšanje obstoječega pločnika v Dolgi vasi, s čimer bodo vzpostavili navezavo načrtovane kolesarske steze na obstoječo prometno infrastrukturo. Občina Črenšovci bo v sklopu projekta uredila kolesarsko stezo, ki poteka od zadnje hiše naselja Žižki do poljske poti na meji z občino Velika Polana.