Občina Lendava: V počitniško delo vključenih 42 mladih

Občina Lendava se je tudi letos odločila, da bo spodbujala vključevanje mladih v lokalno okolje in sicer na način, da bo omogočila študentsko in dijaško delo, o čemer smo že poročali. V počitniško delo je bilo vključenih 42 mladih.
Minulo sredo so študentje in dijaki podpisali pogodbe o počitniškem delu v letu 2019, s katerim želi Občina Lendava spodbujati mlade, da se bolj povežejo z lokalnim okoljem in jim omogočiti, da študentsko oz. dijaško delo opravijo v domači lokalni skupnosti. Gre za dela s področja turizma, kulture in raznih storitvenih dejavnosti. Posamezni študent bo lahko opravil največ 100 ur dela, posamezni dijak 50. Plačilo bo izvedeno preko študentske napotnice, dela so v lokalnem interesu, urna postavka pa znaša 5,99 evrov na uro.

Poletno delo se bo izvajalo v občinskih javnih zavodih, v občinski upravi, ter v institucijah, katerih dejavnost je sofinancirana s strani Občine Lendava. Mlade je pozdravil tudi župan Občine Lendava Janez Magyar in se jim zahvalil za pripravljenost, da si bodo v počitniškem času pridobili nove delovne izkušnje in spoznali delo na različnih področjih, od kulture, turizma, vzgoje in izobraževanja, društev do javne uprave. Delo se bo, na podlagi dogovora in terminskega razporeda, izvajalo v obdobju od 1. julija do 31. avgusta 2019 (dijaki) oziroma do 30. septembra (študenti).

Župan Magyar je ob tem poudaril, da naj počitniško delo sprejmejo kot priložnost in jih pozval, da tudi sami z novimi predlogi in svežimi idejami prispevajo k razvoju občine. “Glede na veliko zanimanje za opravljanje počitniškega dela, bo Občina pri načrtovanju proračuna za leto 2020 poskušala to upoštevati in za ta namen povečati sredstva,” je bilo moč slišati. Višina razpoložljivih sredstev letos znaša 23.397,00 evrov, kar ustreza kvoti 3.300 delovnih ur (2.200 ur za študente in 1.100 ur za dijake).