Občina Lendava v industrijski in poslovni coni prodaja štiri nova zemljišča!

Občina Lendava nadaljuje s širjenjem industrijsko poslovne cone. V minulih dneh je bila objavljena dokumentacija za javno zbiranje ponudb in sicer za prodajo štirih parcel. Gre za tri zemljišča v izmeri 2.500 kvadratnih metrov in eno zemljišče v izmeri 3.600 kvadratnih metrov.
“Lendava ima, glede na svojo velikost, močno gospodarstvo, ki se je v zadnjem času še okrepilo, saj v občini beležimo hitro rast skupnega prihodka gospodarstva. Ob tem se je povečalo tudi število hitrorastočih podjetij, tako imenovanih gazel, ki prispevajo največ novih zaposlitev in so med glavnimi gonili uspešnega gospodarskega razvoja. Po vrednosti investicij na prebivalca Občina Lendava tako zaseda prvo mesto v regiji, trenutno pa potekajo pripravljalna dela za gradnjo nove ceste v industrijski in poslovni coni, s katerim bo Občina omogočila širitev območja komunalno opremljenih zemljišč za nadaljnja vlaganja,” so sporočili iz Občine Lendava.

S širitvijo in posodobitvijo obstoječe industrijske in poslovne cone Občina Lendava želi še dodatno vzpodbuditi ekonomsko aktivnost mikro, malih in srednje velikih podjetij, z namenom da le-ta ustvarijo nova delovna mesta s povečano dodano vrednostjo in konkurenčnostjo. Za to naložbo je Občina pridobila sredstva iz evropske kohezijske politike, celotni projekt pa je vreden skoraj 320.000,00 evrov, o čemer smo sicer že poročali.

Občina prodaja kar štiri parcele

Občina Lendava pa tokrat prodaja kar štiri parcele. Vse se seveda nahajajo v industrijski in poslovni coni in že čakajo na kupca. Kupec mora najpozneje v enem letu od veljavnosti kupoprodajne pogodbe pridobiti gradbeno dovoljenje in najpozneje v enem letu od pridobitve gradbenega dovoljenja pričeti z gradnjo poslovnega objekta na kupljenih zemljiščih. V nasprotnem primeru bo plačal pogodbeno kazen v višini 1/3 kupnine, kupljena zemljišča pa bo na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila vrnil v last prodajalcu. Prodajalec bo v tem primeru kupcu vrnil kupnino brez obresti, seveda zmanjšano za pogodbeno kazen.