Občina Lendava spremenila finančni odnos do nevladnih organizacij. Tam pojasnjujejo, da društva nimajo sedeža na območju občine, a so vrata odprta

V Društvu paraplegikov Prekmurja in Prlekije, Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Murska Sobota in Društva gluhih in naglušnih Pomurja so razočarani nad odločitvijo Občine Lendava, da spremeni pogoje razpisa za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Do sredstev so bila letos upravičena le lendavska društva. Doslej so se vsa tri društva prijavljala na razpise v vseh občinah, ki so na tak način sofinancirale njihove dejavnosti, tudi lendavska. A letos so v slednji do občinskega denarja upravičene samo organizacije iz Občine Lendava.
“Občina Lendava iz glavarine občanov sredstev ne more in ne sme namenjati društvom, ki nimajo sedeža v Občini Lendava. Občani občine Lendava, ki so člani v društvih, ki nimajo sedeža v občini Lendava pa nikoli niso bili in tudi v prihodnje ne bodo prikrajšani za podporo in možnosti sofinanciranja invalidskih in drugih pripomočkov.

Občini Lendava so občani na prvem mestu. Društva, ki imajo sedeže izven naše Občine so dobrodošla in so jim vrata vedno bila in bodo tudi v bodoče odprta za sodelovanje. Občina Lendava samostojno opravlja naloge javnega pomena določene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Lendava, kar pomeni, da med drugim pripravlja javne razpise za sofinanciranje programov in projektov z različnih področij pod pogoji, ki jih sama določi v skladu z zakonom. V preteklem desetletju so se razpisni pogoji spreminjali, prav tako dodeljeni zneski in sicer glede na vsakoletne možnosti in število prijaviteljev ter vsebine, ki so jih prijavljali.

V Občini Lendava imamo inštitucije, preko katerih že sofinanciramo tovrstne potrebe. Občina Lendava je na poti pridobivanja naziva Invalidom prijazna občina, ki ga je potrdil tudi Občinski svet in z dejanji in vlaganji bomo zagotovili invalidom, tako domačim kot obiskovalcem, najboljše možne pogoje v javnem življenju,” so pojasnili na Glavni ulici 20.