Občina Lendava se je lotila legalizacije romskega naselja v Dolgi vasi

Romsko naselje v Dolgi vasi, kjer romska skupnost biva že od nekdaj, šteje 150 prebivalcev. Naselje, razen nekaj posameznih stanovanjskih hiš, ni legalizirano, zadnji postavljeni (montažni) objekt, to je Večnamenski romski center, s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov služnosti za električni vod prav zaradi neurejene situacije ni prejel, zahteva za služnost je namreč bila zavrnjena, a ga je minulo občinsko vodstvo kljub temu elektrificiralo, odprl pa ga je celo predsednik države. Občina sedaj želi celotno naselje legalizirati.
Zaradi pozne stalne naselitve, ohranjanja svojskih bivalnih navad in pomanjkanja sredstev so Romi v naši državi oblikovali več kot sto naselbinskih enot, ki so le deloma vključene v naselbinski sistem
Slovenije. Zaradi tega imajo sami vrsto težav. Nič drugače ni v Lendavi, natančneje v romskem naselju v Dolgi vasi, v katerem živi okrog 150 prebivalcev in v katerem je legalno postavljenih le nekaj objektov. Občina se sedaj želi pospešeno lotiti legalizacije.

Lendavski župan Magyar se je v minulih dneh sestal s pristojnimi na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, kjer je beseda tekla ravno v smeri omenjene problematike romskega naselja v Dolgi vasi. Najbolj pereča težava je prav dejstvo, da je večina objektov v omenjenem naselju zgrajenih na zemlji Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, kar seveda pomeni motnjo že v samem obstoju objektov na omenjenem zemljišču.

“Direktorica omenjenega sklada je bila zelo kooperativna in me je celo vprašala, zakaj se tega ni urejalo že prej,” je dejal župan Magyar in nadaljeval, da ima Občina med drugim težave z raznimi inšpekcijskimi odločbami. “Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov nam je prišel celo toliko na proti, da bomo lahko uredili pogoje tudi za širitev naselja,” je še dejal Magyar in dodal, da širitev želijo omogočiti tudi po občinskem prostorskem načrtu.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je, po besedah župana Magyarja pristal na predlog, da se zemljišča, na katerih so in na katerih bi še lahko bili zgrajeni objekti, prenesejo v lastništvo Občine Lendava, šele takrat pa bi se dejansko lahko pričeli postopki za urejanje območja kot gradbenega in seveda tudi legalizacija. Na tem delamo. “Minilo je že veliko let, datuma za končno odločitev seveda ne morem določiti jaz. To je postopek, ki traja. Potrebno je omeniti še, da je prostorski načrt občine Lendava z leta 2001.”

Po besedah župana je v predmetni zadevi zelo kooperativen tudi vodja Urada RS za narodnosti, mag. Stanko Baluh, ki bo celotno zadevo menda prenesel Vladi Republike Slovenije. “Zelo intenzivno delamo na tem, da zemljišča prenesemo na Občino in da to območje vključimo v gradbeno območje,” je še enkrat poudaril in zaključil župan Magyar.