Občina Lendava: “Prizadevamo si za spremembo okoljske zakonodaje”

“Občina Lendava svoje občanke in občane obvešča o aktivnostih in prizadevanjih, da bi preprečila nadaljnje zlorabe v delovanju bioplinarne v Lendavi in širjenje smradu, ki je v preteklem mesecu ponovno postala zelo pereča težava v našem okolju,” so sporočili iz Občine Lendava in med tem dodali, da si zelo prizadevajo za spremembo okoljske zakonodaje.
Občinski Svet Občine Lendava je že 7. maja 2020 sprejel sklep, da se za določene gospodarske subjekte pri pristojnih službah oziroma ministrstvih preveri njihov status glede soglasij z vidika vplivov na okolje, med katere spada tudi razvpita bioplinarna v Lendavi. Do 18. maja 2020, ko je se je močan smrad širil po občini, je Občina Lendava imela informacijo, da v bioplinarni izvajajo odstranjevanje digestata (spornega materiala). Del tega materiala so po navedbah predstavnika novega lastnika bioplinarne odpeljali na odlagališče CEROP Puconce, ostali del tega materiala pa bodo odpeljali na Madžarsko, za kar so imeli tudi dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor, saj Občina Lendava ni pristojna za izdajanje tovrstnih dovoljenj in ga zato ni mogla niti izdati.

“19. maja 2020 zjutraj sta župan Janez Magyar in vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave mag. Tibor Hebar obiskala lokacijo bioplinarne in od predstavnika podjetja zahtevala prepoved odvoza snovi na kmetijska zemljišča v občini Lendava. Po tem sta se na Policijski postaji Lendava dogovorila o nadaljnjih ukrepanjih glede spoštovanja prepovedi odvoza snovi iz bioplinarne in izvedbi nadzora o tem, kako je lahko prišlo do nekontroliranega odvoza snovi iz bioplinarne na kmetijska zemljišča v naši občini. Še isti dan se je na prijavo odzvala pristojna državna inšpektorica za okolje in prostor in odredila ponovno vzorčenje digestata iz vseh šestih fermentorjev. Proti lastniku zemljišč, kamor se je  sporni digestat navozil, bo pristojna inšpekcija ukrepala v skladu s predpisi, pristojni inšpekotrat pa je uvedel tudi postopek zoper izvajalce prevoza teh surovin,” so sporočili iz lendavske Občine.

Lendavski župan je med drugim prejšnji teden govoril tudi z vodjo kabineta ministra za okolje in prostor, ki je stališča Občine Lendava posredoval tudi vršilcu dolžnosti glavnega inšpektorja na Inšpektoratu RS za okolje in prostor. V interesu Občine Lendava je, da se digestat iz vseh šestih fermenotorjev v bioplinarni čimprej odstrani in se tako prepreči širjenje smradu. “Občina Lendava na prvo mesto postavlja zdravje občanov in življenje v prijetnem, predvsem pa varnem bivalnem okolju, zato se zavzema za spremembo okoljske zakonodaje, ki bi Občino pri izdajanju soglasjih vključila kot aktivno stranko v postopku, in to želi predstaviti tudi ministru za okolje in prostor,” so še sporočili iz Občine.