Občina Lendava prejela gradbeno dovoljenje za večnamensko dvorano. Izbrskali smo nekatere zanimive podrobnosti!

Občina Lendava je pridobila gradbeno dovoljenje za projekt Večnamenske športne dvorane s plavalnim bazenom in je tako pripravljena na črpanje sredstev iz pozivov ministrstev za tovrstne vsebine. Včeraj se je župan Občine Lendava Janez Magyar ob tej priložnosti v mestni hiši sestal z načelnico Upravne enote Lendava Štefanijo Hozjan in se ji zahvalil za odlično sodelovanje strokovnih služb Občine Lendava in upravne enot.
Vzpostavitev večnamenske dvorane se načrtuje na način, da bo ponudila “vse na enem mestu”. Površine dvorane ter vodne površine bodo primerne za potrebe rekreacije ter športne vzgoje in vrhunskega športa vseh generacij, kulture (koncerti, konference, kongresi …) in drugih družbenih dogodkov, kot na primer sejemske dejavnosti. Objekt bo ponujal dva bazena (eden z dvižnim dnom) in čofotalnik, wellness center, telovadnico za praktično vsa tekmovalna področja z žogo, kegljišče, bowling, fitnes, tek, strelišče, fizioterapijo, balet, judo, upravne prostore in prostore za zaposlene, manjšo kongresno dvorano, poslovno pisarniške prostore ter gostinski lokal s spremljajočimi prostori.

V mesecu oktobru 2021 je na Upravni enoti Lendava bila vložena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je predvčerajšnjim bila tudi uspešno pridobljena. Zaključek projekta je načrtovan v letu 2023, za potrebe realizacije projekta pa občina pripravljena na črpanje nepovratnih sredstev iz države, ki jih pričakuje najmanj v višini 85 odstotkov. Projekt je vreden dobrih 12,5 milijona evrov, na občini si torej obetajo nepovratna sredstva v višini 10.540.000 evrov.

Iz načrtov je moč razbrati, da bo dvorana razdeljena na dva dela – na športno dvorano z rokometnim in odbojkarskim igriščem ter bazenskim kompleksom. V bazenskem delu sta predvidena dva bazena in savne. Največji bazen bo dimenzij 25 x 21 metrov, manjši ogrevalni bazen bo po načrtih 21 x 10 metrov, zgrajen pa bo še otroški bazen dimenzij 8 x 5 metrov.

V času športnih, kulturnih ter drugih družabnih prireditev ni zagotovljenih ustreznih površin za izvajanje ligaških tekem, kulturnih in drugih programov, prav tako ni zagotovljenega ustreznega števila sedišč in stojišč za gledalce. Nova športna dvorana bi rešila tudi to težavo, saj bo dvorana občini omogočila gostiti več različnih športnih in kulturnih dogodkov znotraj ene stavbe. Ta koncept je že dolgo v rabi na področju oblikovanja športnih objektov,” je že ob predstavitvi projekta povedal župan Lendave Janez Magyar.

Občina Lendava je sicer na Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) že vložila zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za izgradnjo večnamenske dvorane z bazenom. Po končanem postopku so Občini septembra odgovorili, da investitorju ne bo potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Za ogrevanje objekta, za ogrevanje sanitarne in bazenske vode, kot tudi za potrebe hlajenja prostorov bodo v objektu vgrajene tri toplotne črpalke, predvidoma moči 93 kW, 39 kW in 18 kw voda/voda. “Kot vir toplote na primarni strani je predvidena uporaba podtalnice (plitva geotermalna voda) iz načrtovane vrtine ali geosonde v bližini objekta,” je moč prebrati v projektni dokumentaciji. V primeru okvare katere od omenjenih črpalk bodo za ogrevanje sanitarne tople vode imeli v objektu tudi plinski kotel toplotne moči 200 kW. Po celotnem objektu predvidevajo nizkotemperaturno talno gretje. Na strehi nove športne dvorane v Lendavi se predvideva še postavitev sončne elektrarne moči približno 500 kW. Hlajenje prostorov je predvideno delno s pasivnim hlajenjem (13/18°C) in delno z aktivnim hlajenjem (7/12°C) s pomočjo toplotnih črpalk.

Župan Občine Lendava in načelnica Upravne enote Lendava