Občina Lendava popravila sporni dokument

Na zasedanju Komisije za pripravo statuta in poslovnika ter za občinska priznanja, ki se je odvijalo 21.12.2016, so člani komisije ugotovili neresnične navedbe v dokumentu z naslovom “Daljinsko ogrevanje v Lendavi.” Avtorji dokumenta so po pozivu članov omenjene komisije v teh dneh pripisali popravek.

21.12.2016 se je v prostorih mestne hiše v Lendavi šestič sestala Komisija za pripravo statuta in poslovnika ter za občinska priznanja. Po tem, ko se je seja komisije šele dobro začela, je član komisije in občinski svetnik Igor Kulčar ugotovil, da pisanje v delu dokumenta, ki so ga občani prejeli na javni tribuni uporabnikov daljinskega ogrevanja v jedilnici DOŠ I Lendava ne drži in s tem zavaja bralca dokumenta.

Kulčar je na seji komisije člane komisije obvestil, da je v dopisu Urada župana z naslovom “Daljinsko ogrevanje v Lendavi” z dne 29.11.2016, ki je bilo namenjeno uporabnikom daljinskega ogrevanja na tretji strani pod poglavjem “Druge ugotovitve in nadaljnje aktivnosti Občine Lendava” navedeno: “Komisija za pripravo statuta in poslovnika ter občinska priznanja je ugotovila, da je sklic javne tribune skladen s statutom občine.” Kulčar je poudaril, da navedeno ne drži, saj komisija o tem ni sklepala, je samo prejela informacijo, da bo konec meseca Občina skupaj s KS Lendava in Energetsko svetovalno pisarno izvedla na temo daljinskega ogrevanja javno tribuno.

V razpravi so člani komisije ugotovili in se strinjali, da komisija na svoji prejšnji seji res ni sklepala o izvedbi javne tribune in da ni prav, da se v imenu komisije piše o zadevi, o kateri niti ni odločala.

Avtorji dokumenta pripisali popravek

Komisija za pripravo statuta in poslovnika ter za občinska priznanja je pri tem sprejela sklep, da od pripravljalcev dokumenta (Jasna Bračič Szabó, mag. Tibor Hebar in Miran Doma), zahteva javno opravičilo, v nasprotnem primeru je član komisije Igor Kulčar zagrozil s tožbo. Je pa pri tem seveda potrebno dodati, da je Jasna Bračič Szabó bila prisotna na petem zasedanju komisije, saj je pisala zapisnik, napaka pa se je kljub temu zgodila. Občina na dokumentu, kjer je objavljen popravek, tokrat avtorjev dokumenta ni zakrila.

“Pri pripravi gradiva, ki je bilo namenjeno uporabnikom daljinskega ogrevanja na javni tribuni Prednosti in slabosti daljinskega ogrevanja z geotermalno energijo v mestu Lendava in je objavljeno na spletni strani Občine Lendava, je na tretji strani tega dopisa prišlo do napačne navedbe: »Komisija za pripravo statuta in poslovnika ter občinska priznanja je ugotovila, da je sklic javne tribune skladen s statutom občine«, saj komisija ni odločala o sklicu, temveč je prejela le informacijo o izvedbi javne tribune. Za napako se opravičujemo,” so v teh dneh avtorji zapisali v omenjenem dokumentu.