Občina Lendava objavila javno naročilo za snemanje sej občinskega sveta

Po nekaj več kot sedmih mesecih so člani občinskega sveta Občine Lendava in vodstvo Občine Lendava le uspeli prejeti odgovore na vsa vprašanja s strani strokovnjakov glede varovanja osebnih podatkov pri snemanju občinskih sej Občine Lendava. To je bila seveda podlaga, da je Občina Lendava lahko objavila javno naročilo za snemanje sej.
Kot kaže, bo občinski svet le postal bistveno bolj odprt za javnost. Kar se občinskemu vodstvu z občinskimi svetniki ni ljubilo dogovoriti v minulih mandatih, se je to v relativno hitrem času, z obilo potrpljenja in volje, uspelo dogovoriti novemu občinskemu vodstvu in novemu občinskemu svetu. Prva seja, ki bo posneta in naložena na spletno stran Občine, v kolikor bo šlo vse po načrtu, bi lahko bila že septembrska seja, do takrat pa bo Občina Lendava preko javnega naročila zbirala ponudbe na podlagi včeraj objavljenega javnega naročila.

Občani imajo pravico vedeti, kaj njihovi izvoljeni predstavniki v njihovem imenu in za njihov denar odločajo

Snemanje in javna objava dela občinskih svetnikov je vsekakor korak naprej v interesu javnosti o dostopnosti javnih informacij. In to velik. Takšne tehnologije se poslužuje veliko Občin v naši državi, javnost dela Občinskega sveta pa je najbolj dosežena ravno s snemanjem. Vsi kandidati za javne funkcije v naši občini seveda najbrž vedo, da z izvolitvijo postanejo tudi lokalni politiki z računalniških ali mobilnih ekranov, s takšnim načinom dela pa bo zavarovana transparentnost in predvsem (finančni) odnos do občanov.

Javno naročilo za snemanje sej Občinskega sveta se nanaša na mandatno obdobje 2019-2022. To sedaj tudi pravno dovoljuje sprememba Statuta Občine Lendava, s katerim so zagotovljene ustrezne podlage za zagotavljanje javnosti sej Občinskega sveta Občine Lendava tudi z avdio-video snemanjem in objavo na spletni strani Občine Lendava. “Cilj javnega naročila je obveščanje javnosti, transparentnost delovanja in sprejemanja odločitev občinskega sveta ter priprava zapisnikov sej. Pričakovani rezultat javnega naročila so izdelani avdio-video posnetki sej občinskega sveta, ki se ustrezno obdelajo v skladi z GDPR, se objavijo na spletni strani ter se zagotovi ustrezna hramba avdio-video vsebin,” sporočajo iz Občine Lendava.