Občina Lendava objavila javno naročilo za komunalno opremljanje zemljišč, na katerih bo stala nogometna akademija Nafte 1903

Občina Lendava je predvčerajšnjim objavila javno naročilo, na podlagi katerega se bodo pričele aktivnosti za komunalno opremljanje zemljišč za hotelom Lipa, kjer bo stala obljubljena nogometna akademija Nafte 1903. Da gre res za predmetna zemljišča so nam včeraj po telefonskem pogovoru potrdili iz lendavske Občine.
Kot kaže, gre ideja o gradnji nogometne akademije naprej. Občina Lendava je namreč predvčerajšnjim objavila javno naročilo za komunalno opremljanje zemljišč, na katerih bodo stali objekti, ki bodo skupaj tvorili obljubljeno nogometno akademijo financirano s strani madžarske Vlade. Ta bi sicer po prvih načrtih morala biti že zgrajena, a se je pred dobrima dvema letoma zapletlo prav pri komunalni opremljenosti in elektrifikaciji. Spomnimo: Občina Lendava je takrat, še pod vodstvom nekdanjega župana mag. Balažka nogometnemu društvu Nafta 1903 Lendava podelila brezplačno stavbno pravico za obdobje 20 let, a so zemljišča bila komunalno neopremljena. To se bo kot kaže spremenilo, neuradno pa smo včeraj izvedeli še, da tudi podjetje Elektro Maribor pelje fazne aktivnosti v smeri elektrifikacije zemljišč in izgradnje transformatorske postaje za potrebe bodoče nogometne akademije.

“Predmet javnega naročila je komunalno opremljanje zemljišč z javnim vodovodom dolžine okrog 600 m in javno kanalizacijo dolžine 380 m. Do navedenih zemljišč je potrebno speljati javno komunalno infrastrukturo iz obstoječe gospodarske javne infrastrukture na križišču pri hotelu Lipa. Lokacija ureditve je desna struga potoka Ledave. Gradbeno dovoljenje je v fazi pridobivanja,” je pojasnjeno v javnem naročilu. Predviden pričetek izvedbe del je takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja (predvidoma do marca 2020), kar bo tudi podlaga za sklenitev izvajalske pogodbe z izbranim izvajalcem del. Zaključek izvedbe del je skladen s terminskim planom, vendar najkasneje do 31.7.2020. Spomnimo: Madžarska vlada je sicer Nafti 1903 tik pred koncem leta odobrila nakazilo štirih milijonov evrov, od katerih bo za gradnjo nogometne akademije porabljenih 3,2 milijona.

Na petih hektarjih zemljišč bodo zgrajena tri nogometna igrišča, parkirišča ter večnamenski objekt z nočitvenimi zmogljivostmi in drugo spremljajočo infrastrukturo.