Občina Lendava namenila sredstva gasilcem, sredstva za vzdrževanje nepremične dediščine verskih skupnosti ter kulturnim društvom in projektom

Občina Lendava je v minulih dneh razdelila sredstva zaprošena preko objavljenih razpisov. Gasilska društva na območju Občine Lendava so prejela skupno 20 tisočakov, v sklopu javnega poziva za sofinanciranje ter vzdrževanje nepremične dediščine je bilo razdeljenih 30 tisočakov, za sofinanciranje rednega delovanja kulturnih društev in kulturnih projektov pa je bilo nakazanih nekaj čez 74 tisočakov.
20 tisočakov gasilskim društvom

Občina Lendava je za sofinanciranje dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev, ki sodelujejo na področju zagotavljanja požarne varnosti in civilne zaščite, 14 društvom dodelila 20 tisoč evrov.

Iz javnega poziva se sofinancirajo letne aktivnosti, ki pomenijo:

  • promocijo gasilstva in prostovoljstva v javnosti,
  • promocijo gasilstva med mladimi, zagotavljanje podmladka in delovanja društev,
  • sodelovanje na javnih prireditvah in dogodkih.

Za sofinanciranje ter vzdrževanje nepremične dediščine verskih skupnosti v letošnjem letu namenjenih skoraj 30 tisoč evrov

Na javni poziv za sofinanciranje ter vzdrževanje nepremične dediščine, ki je vezana na delovanje verskih skupnosti na območju občine Lendava za leto 2021, so se prijavile tri župnije, katerim je bilo dodeljenih 29.442,29 evrov proračunskih sredstev. Občina Lendava bo iz tega razpisa sofinancirala zunanjo zaščito okrog cerkve Svetega Petra in Pavla na Hotizi, obnovo kapele Marije Snežne v Genterovcih in sanacijo vlage v temeljih Župnijske cerkve svete Katarine Aleksandrijske v Lendavi.

Za delovanja kulturnih društev in kulturne projekte nekaj več kot 74 tisoč evrov

Občina Lendava je v letošnjem letu za sofinanciranje rednega delovanja kulturnih društev (SKLOP A) in sofinanciranje kulturnih projektov (SKLOP B) dodelila skupaj 74.250,00 evrov. Javni razpis za sofinanciranje delovanja kulturni društev in izbor kulturnih projektov v letu 2021 je bil razdeljen na dva sklopa. Za sofinanciranje rednega delovanja kulturnih društev, ki imajo sedež na območju Občine Lendava in je njihovo delovanje v javnem interesu Občine Lendava, se je prijavilo 28 društev, katerim je bilo dodeljenih 29.550,00 evrov. Za drugi sklop, izbor in sofinanciranje kulturnih projektov lendavskih javnih, nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij in samozaposlenih na področju kulture, ki bodo izvedeni v letu 2021 na območju občine Lendava, pa je bilo 17 vlagateljem za 26 projektov dodeljenih 44.700,00 evrov.

Občina Lendava delovanje društev v letu 2021 podpira v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in prioritetami:

  • spodbujanje celovitih in vsebinsko zaokroženih programov kulturne dejavnosti in s tem trajnejšega zadovoljevanja kulturnih potreb;
  • spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti raznovrstne umetniške produkcije na območju občine Lendava;
  • promocija kulture, ljubiteljske dejavnosti in medgeneracijskega sodelovanja;
  • spodbujanje deficitarnih kulturnih praks, ki se ne izvajajo v okviru javnih služb, ali se izvajajo v manjšem obsegu;
  • zagotavljanje podmladka za delovanje društev in sodelovanje med društvi;
  • podpiranje programov, ki se vključujejo v mednarodni prostor in s tem prispevajo k promociji Lendave v tujini in k splošnemu kulturnemu razvoju občine Lendava;
  • vključevanje v izvajanje Lokalnega programa za kulturo 2017 – 2025.