Občina Lendava nadaljuje z zamenjavami svetilk: Tokrat jih bodo zamenjali 298

Občina Lendava je na svoji spletni strani objavila večje javno naročilo za nabavo in montažo LED svetilk javne razsvetljave. Po tem, ko je že lansko leto bilo zamenjanih kar nekaj svetilk, se zamenjave nadaljujejo tudi letošnje leto. Tokrat jih je potrebno zamenjati 298.
Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja bo Občina Lendava do konca leta 2021 morala zamenjati neustrezne svetilke javne razsvetljave z ustreznimi. Občina Lendava je v letu 2020 zamenjala 350 neustreznih svetilk javne razsvetljave z ustreznimi LED-svetilkami. Zamenjava ostalih svetilk in nadaljnja posodobitev javne razsvetljave se v letu 2021 nadaljuje. Lansko leto je bilo zamenjanih skupaj 350 svetilk (v Lendavi 180, v Čentibi 12, v Dolgi vasi 18, v Dolini 6, Dolnji Lakoš 6, Gaberje 22, Genterovci 11, Gornji Lakoš 7, Hotiza 33, Kapca 4, Mostje 22, Petišovci 5, Pince Marof 6, Radmožanci 11, Trimlini 7).

Sledi zamenjava 298 svetilk

Tokratno javno naročilo obsega nabavo, dostavo in zamenjavo LED svetilk cestne razsvetljave ter posodobitev razsvetljave na pokopališčih v občini Lendava. Ponudnik mora v ceno zajeti vse stroške, vključno s prevozom na sedež naročnika ter demontažo starih svetilk in montažo novih svetilk na drogove oz. kandelabre. Javno naročilo je razdeljeno na sklope in sicer, sklop A: Obnova cestne razsvetljave, ki zajema nabavo in dostavo LED svetilk cestne razsvetljave, demontažo starih svetilk in montažo novih LED svetilk v obsegu 203 kosov ter sklop B: Posodobitev razstavtljave na pokopališčih v občini Lendava, ki obsega nabavo in dostavo LED svetilk, montaža na obstoječe stebre, obnova obstoječih stebrov v obsegu 95 kosov.

“Vsa LED svetila, ki so predmet nabave in montaže, morajo zasledovati minimalno tehnično specifikacijo kot je zahtevana v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom. Predviden pričetek izvedbe del je takoj po sklenitvi pogodbe, zaključek izvedbe del pa je skladen s terminskim planom, vendar najkasneje do 31.8.2021,” so sporočili iz Občine Lendava. Občina mora tako do konca leta 2021 neustrezne svetilke zamenjati z ustreznimi, t.j. takšnimi, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor je enak 0%, kar Občini Lendava nalaga tudi delna odločba pristojnega inšpektorata v inšpekcijski zadevi svetlobnega onesnaževanja.