Občina Lendava išče soupravljalca za razgledni stolp Vinarium

Lendavska Občina je na svojih spletnih straneh objavila javno naročilo, s pomočjo katerega išče soupravljalca za razgledni stolp Vinarium. Potencialni kandidati se lahko prijavijo do šestega novembra.
Lendavska Občina išče interesenta, ki bi soupravljal z objektom razglednega stolpa Vinarium, ga vodil (sklop A) in interesenta, ki bi izvajal marketinške aktivnosti (sklop B). Javno naročilo je na spletni strani Občine Lendava objavljeno od minule srede, vsi morebitni kandidati pa imajo časa za prijavo do 6. novembra. Interesent, ki bi uspel s prijavo na javno naročilo, bi podpisal pogodbo za obdobje treh let, odpiranje prijav pa ne bo javno, kar je sicer nekoliko neobičajno.

Omenjeno javno naročilo je glede na vrsto postopka konkurenčni dialog. Takšni postopki so sicer redkost a novost, pri oddaji javnega naročila z njegovo pomočjo pa je naročniku in potencialnim ponudnikom v fazi priprave razpisne dokumentacije omogočeno, da med seboj sodelujejo, kar je bilo dotlej nedopustno. Občina bo torej kandidatom, ki bodo izpolnili pogoje za sodelovanje izdala obvestilo o priznanju sposobnosti in jih povabila na dialog/pogajanja.

Na javno naročilo se lahko prijavi tudi skupina gospodarskih subjektov. Izbrani izvajalci bodo zadolženi za nemoteno funkcioniranje oz. obratovanje objekta, organizacijo gostinske dejavnosti in dogodkov v objektu in izven objekta (sklop A) in izvajanje marketinških aktivnosti, razvoj ponudbe ter trženje stolpa Vinarium Lendava in vinsko turistične ceste v skladu s projektno zasnovo in marketinškimi cilji projekta (sklop B).

Izbrani izvajalec bo razpolagal z objektom in zagotavljal funkcioniranje oz. obratovanje objekta skladno s tehničnimi, organizacijskimi in varnostnimi navodili ter skladno s pisnimi navodili lastnika. V sklopu teh nalog bo organiziral tudi čiščenje in tekoče vzdrževanje, varovanje objekta in skrb za varnost obiskovalcev. Za doseganje rezultatov projekta Razgledni stolp Vinarium in doseganje obiskanosti so pomembna vlaganja v razvoj ponudbe, marketing in trženje. Naloge se bodo oblikovale in financirale iz prihodka Stolpa Vinarium na podlagi projekcije vlaganj v marketing, trženje in razvoj.