Občina Lendava bo v prihodnjem letu zamenjala okrog 300 neustreznih svetilk

Čeprav je Občina Lendava v minulih letih že prenavljala in posodabljala sistem ulične oz. javne razsvetljave, delo še ni končano in se bo nadaljevalo tudi v letu 2020. Takrat namerava Občina Lendava zamenjati okrog 300 neustreznih svetilk, ter v delih, kjer ni speljane elektrike, postaviti solarno razsvetljavo.
Kako pomembna je javna razsvetljava pravzaprav ugotovimo šele takrat, ko je ni. In tako, kot so prenov ter sanacij ali celo rekonstrukcij potrebni zidani ali drugi objekti, je prenove potrebna tudi javna razsvetljava, med drugim zaradi velikega svetlobnega onesnaževanja, na katerega se v preteklosti ni dajalo pretiranega poudarka. Občina Lendava bo v letu 2020 zamenjala okrog 300 neustreznih svetilk ulične razsvetljave, v delih, kjer ni električnih kablovodov, pa bodo nameščene solarne svetilke, ki delujejo preko akumulatorske baterije, katero polni solarni panel na podlagi sončnih žarkov.

Za te potrebe je občina Lendava v sprejetem proračunu za leto 2020 namenila skupno 120.000 evrov, to je 40.000 evrov za izgradnjo cestne razsvetljave in 80.000 evrov za obnovo javne razsvetljave. Projekt je vključen tudi v dokument Načrt razvojnih programov Občine Lendava 2020-2023. “Z izgradnjo javne razsvetljave se povečuje prometna varnost, tudi kolesarjev in pešcev. Sredstva se bodo namenila za novogradnjo javne razsvetljave na posameznih manjkajočih odsekih cest na območju občine in postavitvi solarnih svetilk, kjer gradnja omrežja ni racionalna. Predvidena je tudi izgradnja kablovoda – za opremljanje zemljišč za Hotelom Lipa,” so zapisali na lendavski Občini.

Obnova javne razsvetljave sicer ne obsega le zamenjave svetilk, temveč tudi ostalo pripadajočo opremo (kandelabri, kabliranje, ipd.). “Načrtujemo postopno zamenjavo neustreznih svetilk in vgradnjo predstikalnih naprav zaradi regulacije režima delovanja javne razsvetljave. Elektro podjetje vsako leto posodablja elektro omrežje (zamenjava lesenih elektro drogov z betonskimi oz. prestavitev kablov v zemljo), na katerem je tudi montirana javna razsvetljava. Tako bo prioriteta zamenjava svetilk in drogov predvsem na teh odsekih,” so še zapisali na Glavni ulici 20.

V letu 2020 bo potrebno, kot smo že zapisali, zamenjati vsaj 300 neustreznih svetilk z ustreznimi, t.j. takšnimi, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor je enak 0%, kar Občini Lendava nalaga tudi delna odločba pristojnega inšpektorata v inšpekcijski zadevi svetlobnega onesnaževanja.