Občina Lendava bo tudi letos nagradila izjemne dosežke dijakov in študentov

Občina Lendava bo tudi letos nagradila dijake in študente, ki bodo v šolskem oz. študijskem letu 2021/2022 izkazali izjemne dosežke. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lendava za leto 2022, v okvirni višini 30 tisoč evrov, torej v enaki višini kot lansko leto. Razpon na upravičenca: Med 500 in 3.000 evrov.
“Predmet javnega poziva je dodelitev enkratnih denarnih nagrad v letu 2022 za izjemne dosežke dijakov in študentov iz območja občine Lendava na izobraževalnem, umetniškem (kultura, glasba), športnem ali drugem strokovnem področju. Kot izjemen dosežek na posameznem področju se šteje javno priznan izjemen dosežek v šolskem oz. študijskem letu 2020/2021, ki je dokazljiv (s pisnimi ali materialnimi dokazili),” so sporočili iz Občine Lendava.

Za izjemne dosežke na posameznem področju se štejejo: Najvišja mesta na regijskem tekmovanju, najvišja mesta na državnem tekmovanju, udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju, priznanja za najboljše raziskovalne naloge, nagrajeno znanstveno raziskovalno, razvojno ali umetniško delo, samostojna razstava ali samostojni koncert ter objave znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji ali zborniku ipd …

Nagrade se dodelijo upravičencem, ki bodo na podlagi kriterijev za vrednotenje dosegli najvišje število točk. Podeljene bodo nagrade v višini 500, 1.000, 1.500 in 3.000 evrov, do porabe razpisanih sredstev. Rok za prijavo na javni poziv je 1. avgust 2022. Glede na razpoložljiva proračunska sredstva, lahko strokovna komisija predlaga tudi dodelitev promocijske enkratne denarne nagrade prijavitelju, ki nagrade zaradi določene specifike ne bi dobil, vendar na posameznem področju dosega izjemne rezultate, primerljive v evropskem oziroma svetovnem prostoru.

Do nagrade so upravičeni kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Lendava,
  • imajo status dijaka ali študenta,
  • so v šolskem oz. študijskem letu 2020/2021 dosegli izjemne dosežke,
  • so aktivno vključeni v aktivnosti družbenega življenja,
  • v prijavi izkazujejo doprinos k prepoznavnosti občine z vidika napredka, razvoja, novosti, ponudbe, promocije ter druge pozitivne učinke s posameznega področja.
  • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oz. solastniki gospodarske družbe,
  • nimajo neizpolnjenih obveznosti do Občine Lendava,
  • Za isti izjemni dosežek, ki ga prijavljajo na javni poziv, v preteklosti niso prejeli javnih sredstev iz proračuna Občine Lendava, Republike Slovenije ali EU, niti jih ne bo uveljavljal v prihodnosti.