Občina Lendava bi včeraj obeležila občinski praznik

Praznik Občine Lendava je 28. oktober. Na ta dan leta 1366 je kralj Ludvik I. rodbini Bánnfy podelil sejemske pravice in s tem se je lendavska posest zapisala v takratni gospodarski, politični in kasneje tudi meščanski zemljevid Evrope.
Na včerajšnji dan, 28. oktobra bi, kakor vsako leto, s prireditvijo obeležili 24. občinski praznik Občine Lendava in hkrati Dan suverenosti, ki ga obeležujemo tri dni prej, torej 25. oktobra. Naše mesto, naša občina, je v preteklih desetletjih in stoletjih preživela mnogo sprememb in prevratov. Sklepni del slovesnosti je vsako leto namenjen podelitvi občinskih priznanj, plaket in spominskih listin tistim, ki s svojim delom oživljajo lokalno skupnost ter prispevajo k ugledu in napredku občine. Občina Lendava je sicer letošnje leto želela prireditev pripeljati v naše domove, z neposrednim prenosom prireditve preko spleta, a so tudi to vladni ukrepi onemogočili.

“Drage občanke, dragi občani! Žal letošnjega praznika prvič v zgodovini ne moremo obeležiti na običajen način. Svečane prireditve, slavnostne seje občinskega sveta, podelitve občinskih priznanj in drugih spremljevalnih dogodkov letos žal ne moremo izvesti, a verjamem, da smo v mislih skupaj in ponosni na občino v kateri živimo. Zahvaljujem se vsem, ki s prizadevnim delom in dobrimi spodbudami bogatite in zaznamujete našo skupnost ter vam ob prazniku občine Lendava iskreno čestitam in želim vse dobro,” je zapisal župan Občine Lendava, Janez Magyar. Občina Lendava je grb dobila leta 1996, avtorica slednjega pa je Katjuša Kranjc. Izhodiščna osnova za grb je lendavski grad. Tega leta je občina dobila tudi zastavo.

Častni občan Péter Szijjártó

“Naziv častnega občana se slednjemu podeljuje za uresničevanje projektov pomoči gospodarskega razvoja, programov razvoja vasi in za številne oblike pomoči na področju izobraževanja, ki so pomembno pripomogli k znatni spodbudi kmetovalcev, podjetnikov, obrtnikov različnih spektrov dejavnosti na celotnem dvojezičnem območju, kot tudi v sami občini Lendava. Péter Szijjártó je pokazal izjemna prizadevanja za vzpostavitev skupne gospodarske strategije obeh obmejnih pokrajin ob Muri in Rabi.”

Plaketa Občine Lendava je romala mag. Tiboru Hebarju, poveljniku CZ občine Lendava “za vestno, strokovno, predano in dolgoletno delo kot poveljnika CZ občine Lendava, za hiter odziv vsakokratnemu klicu na pomoč in veliko opravljenih ur humanitarnega dela, za profesionalno koordinacijo štaba CZ in vodenje aktivnosti, za neprecenljivo pomoč pri zagotavljanju zaščitne opreme ter za vso angažiranost v času letošnje epidemije COVID-19, še posebej ob zagotavljanju pogojev bivanja v karanteni petindvajsetim občanom naše občine, ki so se vrnili iz avstrijske Tirolske.”

Priznanje Občine Lendava sta prejela Marija Horvat, dolgoletna predana prostovoljka “za izredno predanost prostovoljstvu, za pomoč starejšim, trpečim in ranljivim skupinam, za izredni čut za soljudi in za vsestransko pomoč ob izrednih situacijah, tudi za vse izvedene aktivnosti v času letošnje epidemije COVID-19” in mag. Martin Smodiš, vodja izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota “za uspešno, predano in požrtvovalno vodenje CZ za Pomurje, za dolgoletno uspešno sodelovanje z Občino Lendava, še posebej v izrednih razmerah, to je ob poplavah, v času begunske problematike in tudi letos v čadu epidemije COVID-19.”

Najlepše urejeno naselje v Občini Lendava, Hotiza“zaradi svoje urejenosti, organiziranosti in rezultati na področju prepoznavnosti in promocije, presega občinske in tudi državne meje ter predstavlja vzor za ostala naselja in krajevne skupnosti v občini. Krajani, vodstvo KS in društva naj s podeljenim priznanjem dobijo nadaljnjo vzpodbudo za urejanje skupnih prostorov, objektov in prireditev v naselju, kar bo izboljšalo celostno podobo kraja, privlačnost lokalnega okolja opaznega napredka pri urejenosti in prepoznavnosti naselja in s tem za nadaljnjo vzpodbudo krajevni skupnosti, aktivnim krajanom in društvom za napredek in aktivnosti na področju urejanja skupnih prostorov, objektov in prireditev v naselju, kar bo izboljšalo celostno podobo kraja, privlačnost lokalnega okolja, ter s tem prepoznavnost, privlačnost ter zaželenost celotne občine.”