Občina Dobrovnik: Tudi v letu 2018 so se nadaljevale investicije za povečanje prometne varnosti

V Dobrovniku so se tudi minulo leto nadaljevale investicije za povečanje prometne varnosti, v sklopu katerih sta bila izvedena dva investicijska projekta. Gre za ureditev križišča za Bukovniško jezero v naselju Dobrovnik, z dograditvijo pločnika ob državni cesti ter ureditev pogojev in izvedba prehoda za pešce na državni cesti R2 v naselju Strehovci.
V sklopu izgradnje državne kolesarske povezave “Termalna pot” so se v lanskem letu pričela dela za nadaljevanje kolesarske steze na relaciji Strehovci – Filovci. Dokončanje navedenega odseka je predvideno v letošnjem letu. Z dokončanjem tega projekta bo tako zagotovljena varna kolesarska povezava na celotnem odseku državne ceste R2, ki poteka skozi občino Dobrovnik, od naselja Kamovci pa do naselja Filovci.

Po dokončanju projekta sanacije cestišča in izvedbe kolesarskih pasov na relaciji Dobrovnik – Kamovci, pa se v letu 2019 nadaljujejo še dela na izvedbi ustreznega odvodnjavanja na celotnem odseku med naselji Kamovci – Žitkovci – Dobrovnik. Za obdobje 2018 do leta 2022 je Občina Dobrovnik uspela z uvrstitvijo svojih projektnih predlogov v okviru “Dogovora za razvoj regij” in vzpodbud prioritete “Multimodalna urbana mobilnost.”

Na podlagi predhodne potrditve projektnih predlogov trenutno poteka priprava projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo kolesarskih povezav na relaciji Dobrovnik – Kobilje in Dobrovnik – Turnišče. V sklopu poziva za razvoj regij se pripravlja tudi investicija v okviru prioritete “Poslovna infrastruktura,” ki zajema II. fazo ureditve Kmetijsko – poslovne cone Dobrovnik.

Projekt predvideva izgradnjo osnovne infrastrukture in ureditev ustreznih, varnih prometnih povezav, ki bodo omogočale nadaljnjo širitev cone in izboljšanje pogojev za samo delovanje že obstoječe Kmetijsko-poslovne cone Dobrovnik. Izvedba in dokončanje vseh treh projektov potrjenih v okviru Dogovora za razvoj regij je predvideno v obdobju od leta 2019 z dokončanjem vseh aktivnosti do leta 2022.