Občina Dobrovnik bo podelila za 9.000 evrov štipendij

Občina Dobrovnik bo, na podlagi javnega razpisa, ki se zaključi jutri, podelila za 9.000 evrov občinskih štipendij študentom, ki se izobražujejo na javno veljavnih dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programih.

Občina Dobrovnik je s koncem letošnjega januarja objavila razpis za štipendije v tekočem študijskem letu. Na razpis so se in se še do jutri lahko prijavijo študentje dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov s stalnim bivališčem v občini, ki ob prvem vpisu niso bili starejši od 26 let. Za štipendije pa v letošnjem študijskem letu namenjajo 9.000 evrov.

“Izračun štipendije obsega osnovni in variabilni del štipendije. Točke za osnovni del štipendije se pridobijo na podlagi povprečne ocene kandidata točke za variabilni del štipendije pa se določijo na podlagi uspešno končanih letnikov študija. Komisija za štipendije na podlagi števila vlog, ob upoštevanju, da višina mesečne štipendije, ki jo občina nameni študentu, ne sme presegati 70 evrov, določi vrednost točke in v kakšnem razmerju se bodo podelile štipendije,” so na občini Dobrovnik zapisali o kriterijih.

Župan občine Dobrovnik bo z izbranimi štipendisti sklenil pogodbe o štipendiranju v študijskem letu 2016/2017. V skladu z 11. členom Pravilnika o štipendiranju bo pogodba vsebovala, poleg ostalih pravic in obveznosti štipendista, obveznost štipendista, da opravi 40 ur družbeno koristnega dela na območju občine Dobrovnik ali zdela nalogo iz področja, za katero se skupaj dogovorita in določita štipenditor in štipendist.