Občina Črenšovci z dvema lokacijama za gradnjo novega doma starejših

6. oktobra 2020 je pomurski poslanec Jožef Horvat ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju tudi uradno izročil pisno poslansko pobudo za izgradnjo doma starejših občanov v občini Črenšovci. V Črenšovcih imajo v mislih dve lokaciji in sicer eno v Žižkih in eno v Črenšovcih.
Zadnji dom je država zgradila v mandatu vlade 2004-2008. Na prosto posteljo čaka več kot 10.000 starostnikov, več kot 1000 bi jo potrebovalo takoj, problem pa je tu še kadrovska podhranjenost domov. Vsaj kar se tiče izboljšanja kapacitet v javnih domovih bo očitno vendarle prišlo do premikov. Kot kaže, bo dom starejših država najverjetneje nam najbližje zgradila v Črenšovcih, Občina Črenšovci pa ima za ta namen “v mislih” dve parceli in sicer eno v Žižkih in eno v Črenšovcih. Občinska uprava Občine Črenšovci bo pisno zaprosila Upravno enoto Lendava o možnosti graditve doma starejših na obeh lokacijah.

“Občina mora pripraviti podlago za izgradnjo doma tako daleč, da imamo za ministrstvo pripravljeno parcelo z gradbenim dovoljenjem. Na predlog poslanca se že nekaj časa dogovarjamo s podjetjem PRO-REM, da bi za namen izgradnje doma odkupili parcelo v Žižkih (Toko), v velikosti 53 arov, na kateri stoji tudi objekt v velikosti nekaj čez 1000 m2 vendar je cena skupaj z DDV 250.000,00 evrov za nas previsoka, saj je potrebno objekt porušiti in zagotoviti še dodatnih 140.000,00 evrov,” je bilo moč slišati na zadnjem zasedanju občinskega sveta Občine Črenšovci. Županja Vera Markoja je prisotnim predstavila še drugo lokacijo, kjer bi lahko zgradili dom in menila, da bi bila najboljša lokacija v Črenšovcih, pri starem vrtcu. Parcela je v lasti občine, v velikosti 50 arov. V pogovorih s projektantom je obveljalo mnenje, da je ta lokacija primernejša, saj je na mirnem delu, a hkrati v centru. Občina bi imela samo strošek priprave dokumentacije.

Jožef Horvat, poslanec, je povedal, da je glede na ugotovitev, da trend staranja prebivalstva v Pomurju in občini kaže na nujnost izgradnje dodatnih domov starejših Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti podal pobudo za izgradnjo samostojnega doma v občini Črenšovci. Horvat je predstavil tudi predvideno lokacijo v Žižkih, ki sicer ni pogojena, vendar ima, glede na zgodovino dogodkov, pravo zgodbo. Vrednost investicije s 150 enotami bi znašala 11 milijonov (70.000,00 EUR po enoti), nudila pa bi tudi 60 novih delovnih mest.