Občina Črenšovci vodilna Občina pri izgradnji tretjega vodnega vira

Vodovodni sistem A se oskrbuje iz vodnega zajetja v Gaberju, drugi vodni vir pa je bil leta 2015 zgrajen v Turnišču. Da bi oskrbe z vodo bila še bolj zanesljiva in da bi zadoščala potrebam v prihodnosti, že dlje časa obstaja ideja o izgradnji tretjega vodnega vira. Ta ideja se sedaj uresničuje. V minulih dneh je bila namreč pogodba o izvedbi in financiranju hidrogeoloških raziskav, v vrednosti nekaj manj kot 100 tisočakov na Dolnji Bistrici.
Občine Črenšovci, Lendava, Turnišče, Odranci, Dobrovnik in Kobilje ter javno podjetje Eko-Park iz Lendave so sklenili pogodbo o financiranju stroškov hidrogeoloških raziskav za potrebe izgradnje novega vodnega zajetja podzemne vode v občini Črenšovci. Skupino za vodenje projekta sestavljajo županja Občine Črenšovci Vera Markoja, direktor javnega podjetja Eko-Park Jožef Gerenčer in vodja medobčinskega inšpektorata občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje mag. Tibor Hebar.

Občina Črenšovci je junija lansko leto pridobila dovoljenje za raziskavo podzemnih voda, s katerim Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode dovoljuje raziskavo podzemnih voda na zemljišču v lasti občine ob reki Muri na Dolnji Bistrici. Raziskave bodo namenjene novemu zajetju pitne vode za potrebe izgradnje tretjega vodnega vira v vodovodnem sistemu A, vrednost raziskav pa je nekaj manj kot 100 tisoč evrov.

Na podlagi izdelanih strokovnih podlag in programa raziskav se bodo izvedle preiskave s piezometri, pripravil se bo nabor vodnjakov in vrtin. Na osnovi tega se bo določilo končno mesto izvedbe enega ali dveh novih vodnjakov, nato pa bo podana vloga za pridobitev vodnega dovoljenja.Trenutno poteka priprava javnega  naročila za izvedbo raziskovalno črpalnih vodnjakov. Raziskovanje bo potekalo predvidoma še v tem poletju.

Vodovodni sistem A deluje po projektu predvidenem režimu, kar pomeni, da se iz vodnega zajetja v Gaberju oskrbujejo v celoti občine Lendava, Dobrovnik in Kobilje ter 70-odstotkov potrebne dobave vode za občine Črenšovci in Odranci. Iz vodnega zajetja Turnišče se v celoti oskrbuje območje občine Turnišče in 30-odstotkov potrebne porabe za občini Črenšovci in Odranci. Vsa naselja občine Lendava pa sicer vode ne dobivajo neposredno iz vodnega vira v Gaberju, temveč je ta najprej prečrpana v tri vodohrame v gričevnatem predelu občine.