Občina Črenšovci uvaja participativni proračun

Občina Črenšovci v letošnjem letu uvaja participativni proračun, ki so ga poimenovali “Moj projekt za občino.” S tem v Črenšovcih, kot so zapisali, dajejo možnost soodločanja in aktivnega vključevanja v projekte, pomembne za tamkajšnjo skupnost. Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo prebivalke in prebivalci občine.
“Prepričani smo, da imate veliko idej in pobud, ki bi se lahko uresničile in bi naša skupnost z njimi pridobila. Vabimo vas k sodelovanju in sooblikovanju proračuna za leto 2022, v katerem imate občanke in občani možnost predlagati in odločati o projektih in pridobitvah, ki bodo vaš kraj dodatno polepšali in izboljšali. S svojim predlogom lahko aktivno vplivate na spremembe, ki bodo pripomogle k boljšemu življenju. Če predlogov nimate, lahko glasujete in podprete tiste projekte, ki se vam zdijo najpomembnejši,” so sporočili iz Občine Črenšovci.

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo neposredno občani in občanke občine. Občanom in občankam je na ta način omogočeno, da sami predlagajo in odločijo, kateri projekti so zanje pomembni in bi lahko prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v občini. V proračunu Občine Črenšovci za leto 2022 bo za participativni proračun namenjenih 30.000 EUR z DDV. Z javnim pozivom želi Občina Črenšovci, kot so zapisali, pridobiti projektne predloge na šestih območjih občine, ki bodo v naslednji fazi izbrani na podlagi glasovanja občanov in občank.

“Vabljeni ste, da se odzovete, razmislite o tem, kaj potrebujete v vaši vasi in to predlagate, nato pa bomo občani in občanke o tem glasovali. Projekti, ki bodo prejeli največ glasov, bodo v letu 2022 tudi izvedeni. Naša naloga je, da vam bomo ves čas nudili vse potrebne informacije in bomo pri izvedbi postopka transparentni. V naslednjih dneh boste prejeli javni poziv z obrazcem za oddajo predlogov,” so še sporočili iz Občine Črenšovci. Za izvedbo postopka participativnega proračuna so oblikovana naslednja območja:

  • območje 1: vas Črenšovci – 5.000 EUR
  • območje 2: vas Žižki – 5.000 EUR
  • območje 3: vas Trnje – 5.000 EUR
  • območje 4: vas Gornja Bistrica – 5.000 EUR
  • območje 5: vas Srednja Bistrica – 5.000 EUR
  • območje 6: vas Dolnja Bistrica – 5.000 EUR

Po izvedbi glasovanja in pridobitvi uradnih rezultatov glasovanja strokovna komisija razvrsti izglasovane projektne predloge ter jih potrdi kot izbrane glede na razpoložljiva sredstva za posamezno območje. Med izglasovane projekte za posamezno območje se umestijo projekti po vrsti glede na število prejetih glasov, dokler skupna vrednost projektov ne zapolni ali preseže predvidenega zneska 5.000 EUR za posamezno območje. Če imata dva ali več projektnih predlogov enako število glasov in obeh oziroma vseh ni mogoče potrditi za izvedbo, o tem, kateri projektni predlog bo izveden, odloči strokovna komisija. Postopek potrjevanja se izvede za vsako izmed šestih območij posebej. Strokovna komisija pripravi končni predlog projektov za uvrstitev v proračun Občine Črenšovci za proračunsko leto 2022.