Ob Zdravstvenem domu Lendava bo zgrajen prizidek

Zdravstveni dom Lendava bo dobil nov prizidek, tokrat ob prostorih nujne medicinske pomoči. Trenutno je projekt v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, Občina Lendava pa se nadeja tudi denarja s strani države, iz fonda Okrevanje po pandemiji.
Prenova in prizidek k zdravstvenemu domu bo omogočil energetsko sanacijo objekta, ureditev prostorov v obstoječem delu v skladu s tehničnimi smernicami v zdravstvu, novogradnjo za tar zagotovitev dodatnih prostorov za delovanje ZD in sicer; izgradnja dodatnih ambulant, izgradnja prostorov za izobraževanje, arhiv, ginekološke ambulante, razširitev laboratorija, ambulante za logopeda, ter ureditev dodatnih parkirišč in prostorov za infektivni odpad.

Prav tako je predvidena dozidava k nujni medicinski pomoči z izgradnjo dodatnih prostorov negovalne int., čajne kuhinje, sanitarije s kopalnico ter pisarne. V okviru obnove obstoječega objekta se bo izvedla reorganizacija obstoječih prostorov in sicer prostora za sterilizacijo na otroškem dispanzerju, prestavitev zobne ambulante ter prostora za rentgen — ortopan. Predvidena je tudi adaptacija obstoječih prostorov medicine dela.

Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.