Ob DSŠ Lendava se obeta ureditev parkirišč za avtobuse in osebna vozila

Sodeč po objavljenem javnem naročilu, se zainteresirana gradbena podjetja najkasneje do 5. avgusta letos lahko prijavijo za gradnjo parkirišč namenjenih avtobusom, osebnim vozilom in invalidom. Parkirišča bodo zgrajena ob Dvojezični srednji šoli.
Ob Dvojezični srednji šoli bodo že kmalu nastala parkirišča za avtobuse, invalide in osebne avtomobile. Naročnik, Občina Lendava, je rok za oddajo ponudb postavila na 5. avgust, ko se bo zgodilo tudi odpiranje ponudb. V kolikor bo vse potekalo po načrtu, bo izvajalec dela moral zaključiti do konca oktobra, izveden pa bo tudi en krog pogajanj o ponudbeni ceni in/ali zmanjšanju obsega del.

“Predmet javnega naročila je ureditev parkirišča v starem mestnem jedru in sicer ob občinski lokalni cesti LK 207241 pri Dvojezični srednji šoli, ki obsega ureditev parkirišč (10 parkirišč za avtobuse, 8 parkirišč za invalide in 91 parkirišč za osebna vozila), odvodnjavanja meteorne vode, dovozno cesto, javna razsvetljavo, tlakovanje in zasaditve območja,” pa sporočajo iz Občine Lendava.