Nujna medicinska pomoč ZD Lendava: V letu 2019 opravili 514 nujnih intervencij

S 1.oktobrom 2019 so v zdravstvenem domu Lendava uspeli reorganizirati službo nujne medicinske pomoči (NMP) z namenom, da zdravnik iz splošne/družinske ambulante ni več razporejen na dve delovišči hkrati, torej, da bi bil poleg rednega dela v ambulanti še v pripravljenosti za opravljanje nujnih intervencij.
V ZD Lendava je organizirana služba NMP za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju občin Lendava, Črenšovci, Odranci, Turnišče, Dobrovnik, Velika Polana in Kobilje kot enota Zunaj bolnišnične službe NMP. “V letu 2019 je služba NMP opravila 514 nujnih intervencij z reanimobilom z zdravnikom, s povprečnim dostopnim časom 13,48 minute. V ambulanti NMP, v času dežurstev, smo obravnavali 6.938 pacientov. Za dnevni čas podatka za celo leto nimamo, saj ambulanta NMP deluje ločeno od splošnih/družinskih ambulant šele od 1. «oktobra 2019,” so zapisali pri ZD Lendava.

Ambulanto NMP in NMP na terenu od ponedeljka do četrtka od 7. do 19. ure pretežno pokrivajo zdravnice specialistke družinske medicine, ki imajo priznano manjši obseg programa splošne ambulante in s tem manj opredeljenih pacientov. Z zdravnikom v dnevnem času v ambulanti dela medicinska sestra, na terenu pa diplomirani zdravstvenik in reševalec. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je od 7. ure zjutraj do 7. ure zjutraj naslednjega dne ter med tednom v nočnem času od 19. ure zvečer do 6. ure zjutraj organizirana dežurna služba, kamor se vključujejo zdravniki iz družinskih/splošnih ambulant, ki so večinoma ob petkih po razporedu razporejeni v službo NMP (takrat zdravnik svoje ambulante ne dela). Med tednom v dnevnem času imajo “nadomestnega” zdravnika, ki s sestro iz ambulante NMP zagotavlja nujno medicinsko pomoč v primeru zasedenosti redne urgentne ekipe. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je v času največjih obremenitev službe NMP prisotna dodatna ekipa zdravnika in medicinske sestre, ki opravljata zdravstvene storitve v ambulanti NMP. Storitve nujne medicinske pomoči se tako zagotavljajo 24 ur na dan, vse dni v letu.

Skupaj z zasebniki s koncesijo zagotavlja Zdravstveni dom Lendava zdravstveno varstvo za približno 22.448 prebivalcev (podatek za leto 2018) sedmih občin. Območje se razprostira na 256 km2 površine, na kvadratnem kilometru živi približno 90 prebivalcev, v 41 naseljih.