Novogradnja in rekonstrukcija DOŠ Prosenjakovci je v zaključni fazi

Projekt Novogradnja in rekonstrukcija DOŠ Prosenjakovci je v zaključni fazi. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v višini 702.968,50 EUR. Občina Moravske Toplice je prispevala 357.031,50 EUR.
Občina Moravske Toplice se je prijavila na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024 s projektom Novogradnja in rekonstrukcija DOŠ Prosenjakovci. Razlog za prijavo investicijskega projekta na razpis je v dotrajani stavbi šole iz leta 1981. Občina Moravske Toplice se je ob tem odločila za izvedbo popolne rekonstrukcije in dograditve obstoječe stavbe dvojezične osnovne šole.

Rekonstrukcija DOŠ Prosenjakovci je obsegala zamenjavo strojnih (ogrevanje, vodovod in kanalizacija) in elektro inštalacij ter posledično gradbeno – obrtniška dela. Izvedla se je novogradnja pomožne večnamenske stavbe in nadstrešek terase prve triade. Na razpisu je Občina Moravske Toplice pridobila 702.968,50 EUR oz. 100% neto vrednosti naložbe. Izbran izvajalec podjetje Blisk Montaža d.o.o. iz Murske Sobote je večino del izvedlo letos.

Z rekonstrukcijo DOŠ Prosenjakovcih in izgradnjo manjkajočih objektov se bo omogočil nadaljnji razvoj dvojezične osnovne šole in širšega narodnostno mešanega območja Prosenjakovcev, učencem in zaposlenim pa bo prineslo lepšo, bolj varno in zdravo okolje za učenje in delo. V prihodnje Občino Moravske Toplice in DOŠ Prosenjakovci čaka še obnova toplotne izolacije osnovne šole, zamenjava oken ter ureditev okolice.

DOŠ Prosenjakovci spada danes z obnovljenimi prostori in novo opremo med najsodobnejše šole v Prekmurju, učencem in zaposlenim pa omogoča izjemne pogoje za izvajanje izobraževanja. Vse učilnice so sodobno opremljene in vsebujejo interaktivne table, nove stole in mize, stene so prebarvane in  tla so prenovljena. Hkrati so za poučevanje gospodinjstva opremili tudi novo gospodinjsko učilnico, ki je kot prava sodobna kuhinja. Obnovili so tudi garderobe ter telovadnico, ki je zdaj opremljena z novimi blazinami, mrežami in ostalo športno opremo.

Skupna vrednost naložbe je bila okrog 700 tisoč evrov, od tega je večino sredstev zagotovilo ministrstvo, delež okrog 300 tisoč evrov, pa tudi občina Moravske Toplice. Pogodbo za dotični projekt sta oktobra v Moravskih Toplicah podpisala župan občine Moravske Toplice, Alojz Glavač ter državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Mitja Slavinec. Sredstva je pomagal zagotoviti tudi poslanec v Državnem zboru in predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti Ferenc Horváth.