Novo vinjeto že lahko kupite in se z njo tudi zapeljete po avtocestah v Sloveniji

Vinjete z letnico 2019, ki bodo naprodaj od 1. decembra 2018, so kovinsko rožnate barve. Cene, vrste vinjet in njihove ročnosti ostajajo iste, ravno tako tudi cestninski razredi, v katere se uvrščajo vinjetna vozila. Obstoječe vinjete z letnico 2018 ostajajo v veljavi do preteka njihove veljavnosti, na primer letne vinjete do vključno 31. januarja 2019. Število prodanih modrih vinjet z letnico 2018 se je v primerjavi z lanskim letom povečalo. Prodaja vinjet tudi sicer stalno narašča, skupaj z rastjo prometa na slovenskih avtocestah in hitrih cestah.
Vinjete so za vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah obvezne od 1. julija 2008. Prve, tedaj še polletne, so bile obarvane zeleno. Za leto 2009, ko smo prvič lahko kupili tudi celoletne, pa so bile oranžne barve. Vinjeta za leto 2018 je sicer že enajsta barvna različica vinjet od njihove uvedbe. Čeprav so se osnovne barve vinjet začele po osmih letih ponavljati, pa jih kovinski pridih novega barvnega cikla jasno razlikuje od barv iz preteklih let.

Od 1. decembra bo v prodaji devet različnih vrst vinjet kovinsko rožnate barve: letne, mesečne in tedenske vinjete za cestninski razred 2A (osebna vozila) in 2B (kombinirana vozila) ter letne, polletne in tedenske vinjete za prvi cestninski razred (motorna kolesa).

Za letno vinjeto za osebna vozila bo treba še naprej odšteti 110 evrov, za mesečno 30 ter tedensko 15 evrov (cestninski razred 2A). Za kombinirana vozila bo letna vinjeta še naprej stala 220 evrov, mesečna 60 ter tedenska 30 evrov (cestninski razred 2B). Za motorna kolesa (cestninski razred 1) cena letne vinjete ostaja nespremenjena pri 55 evrih, za mesečno bo treba odšteti 30 evrov, za tedensko pa 7,5 evra. Cena vinjet ostaja nespremenjena že pet let zapored.

Število prodanih vinjet

Vinjete z letnico 2018, ki so naprodaj od 1. decembra 2017, so bile v obdobju prvih desetih mesecev letos (do 31. oktobra 2018) prodane v večjem številu od lanskih v enakem obdobju, in sicer pri vseh vrstah vinjet z izjemo letnih vinjet za motorna kolesa.

Največ letnih vinjet sicer uporabniki kupijo v drugi polovici januarja in prvi polovici februarja, največ tedenskih in mesečnih pa v poletni turistični sezoni (od junija do vključno septembra). Največ tedenskih kupijo v tujini in ob vstopu v Slovenijo (Darsova lastna prodajna mesta in prvi bencinski servisi po vstopu uporabnikov v našo državo), največ letnih pa na prodajnih mestih po Sloveniji.

Do konca oktobra letos so uporabniki kupili skupno 7.035.332 kosov vseh vrst vinjet z letnico 2018.

Uporabniki so v tem obdobju kupili 846.465 letnih vinjet za osebna vozila (2A), kar je štiri odstotke več kot v primerljivem obdobju preteklega leta, letnih vinjet za kombinirana vozila pa 54.553, kar predstavlja sedemodstotno povečanje. Prodaja mesečnih vinjet za osebna vozila se je povečala za pet odstotkov, na 1.442.461, medtem ko se je prodaja mesečnih vinjet za kombinirana vozila povečala za 11 odstotkov, na 62.941.

Prodaja tedenskih vinjet za osebna vozila se je povečala za pet odstotkov glede na primerljivo lansko obdobje, na 4.308.498, za enak odstotek se je povečala tudi prodaja tedenskih vinjet za kombinirana vozila, na 247.880. Padla je le prodaja letnih vinjet za motorna kolesa, in sicer za osem odstotkov, kar znese 1.974 vinjet. Prodaja tedenskih vinjet za motorna kolesa je bila medtem višja za 10 odstotkov (uporabniki so jih kupili 53.522), prodaja polletnih pa za pet odstotkov (uporabniki so jih kupili 17.038).

Ko kupimo vinjeto, največkrat pomislimo, da plačamo le za čas, ko se bomo lahko neomejeno vozili po avtocestah. Toda slovenske avtoceste je bilo treba zgraditi. Poleg odplačila kreditov, najetih za izgradnjo obstoječega avtocestnega sistema, se iz cestninskih prihodkov gradijo tudi novi avtocestni odseki, obnavljajo in vzdržujejo se vozišča ter objekti, opremlja in posodablja se avtocestno omrežje. Investicije v avtocestno omrežje povečujejo prometno varnost in izboljšujejo komunikacijo z uporabniki (s pomočjo centrov za nadzor prometa, videonadzornega sistema, avtomatskih števcev prometa, spremenljive prometno informativna signalizacija v predorih ter na portalih nad avtocestami in hitrimi cestami).

Nadzor nad uporabo vinjet

Uporaba avtocest in hitrih cest brez veljavne in ustrezno nameščene vinjete na vozilu se šteje za kršitev Zakona o cestah in je sankcionirana z globo 300 evrov, če uporabljamo cestninsko cesto brez veljavne vinjete za določen cestninski razred, nameščene na predpisan način. Če vinjete ne namestimo na vozilo z njenim prvotnim lepilom ali če z nedovoljenim posegom spremenimo oziroma zmanjšamo učinkovitost lepila, znaša globa 500 evrov.

Cestninski nadzorniki DARS so v prvih desetih mesecih leta 2018 izdali skupno nekaj več kot 32.000 plačilnih nalogov, od tega 25.000 zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet. Globe se v celoti stekajo v državni proračun in niso prihodki družbe DARS.