Novo obremenjevanje okolja: Prevroč iztok iz hotela Árxá pobil okrog 3.500 mladic, podana bo kazenska ovadba

Predvčerajšnjim, nekaj čez deseto uro dopoldan je ribiški inšpektor Janez Mulej prejel obvestilo pristojnega občinskega inšpektorja o poginu rib. Občinski inšpektor je skupaj z direktorjem Čistilne naprave Lendava ugotovil, da gre za množičen pogin rib, pri čemer sta posumila, da je iz hotelskega kompleksa Árxá iztekala prevroča voda, kar se je kasneje izkazalo za vzrok. “Gre za veliko škodo. Za dve leti bi te ribe bile že lovne. Mrtve ribe bi sedaj bilo najbolje pobrati iz vode, a je to skorajda nemogoče,” je bil kratek predsednik Ribiške družine Lendava, Jože Jerebic.
Pristojna inšpekcija in policisti ter kriminalisti v Lendavi obravnavajo novo obremenjevanje okolja, tokrat v potoku Ledava. Voda, ki se je čez iztok prelivala v reko Ledavo, izvor slednje je v bližnjem hotelu Árxá, je imela neustrezno temperaturo, in sicer namesto (neuradnih) največ 30 stopinj Celzija, kar 43,6 stopinj Celzija. Pristojni občinski inšpektor je okoljski inšpekciji poslal obvestilo o poginu rib. Na kraju so policisti in okoljski inšpektor ugotovili, da je vzrok pogina okrog 3.500 mladic iztekajoča topla voda, ki je nastala pri preizkusu hladilne naprave v hotelskem kompleksu. Okoljski inšpektor je nemudoma izdal ustno odločbo, da tako vroča voda ne sme iztekati v potok in so jo pristojni v hotelu za tem ohladili na 29 stopinj Celzija, kar je dovoljeno.

Po takojšnjem ukrepanju pristojnih je bilo ugotovljeno, da se vnovični pogin ni zgodil in da se je stanje normaliziralo. Po podatkih policije glede tega ukrepanje več ni bilo potrebno, po kontaktu z Ribiško družino Lendava pa je gospodar sporočil, da so prešteli vidne poginjene ribe in jih ocenili na dolžini 1.500 metrov dolvodno na okrog 3.500 kadavrov, a števila ni mogoče oceniti povsem natančno, saj so nekatere pod zelenjem, … Ocenjuje se, da je celoten pogin znašal 300 kilogramov in še kaj več. Med manjšimi ribami so bili tudi večji primeri ščuk in klenov, več je pa bilo tudi zelenik, rdečeok in androg. Okoljski inšpektor Marjan Dravec je številke potrdil in inšpektorju Muleju zagotovil, da bo povzročitelj pogina pod strožjim nadzorom, Mulej pa je za naš spletni portal še sporočil, da bo v tej zvezi podana kazenska ovadba zaradi prekomernega obremenjevanja okolja.