Novi predsednik GZS postal nekdanji Lendavčan Tibor Šimonka

Boštjana Gorjupa, ki mu 27. maja poteče mandat predsednika Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), bo zamenjal Lendavčan Tibor Šimonka. Tako so odločili člani skupščine GZS, ki so Šimonko izvolili za naslednje mandatno obdobje dveh let.
V svoji predstavitvi je Tibor Šimonka (SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.) dejal, da želi na temelju 170-letne tradicije zbornice in več stoletne tradicije jeklarstva, znanja, izkušenj ter vpetosti v slovenski in mednarodni gospodarski prostor graditi gospodarsko zbornico prihodnosti. Skupna prizadevanja bodo še naprej temeljila na programu Slovenija 5.0 ter razvojnem partnerstvu. Kot ključne usmeritve je med drugim navedel zeleni prehod, podporo digitalizaciji, inovativnosti, raziskavam in razvoju, pomoč članom pri črpanju finančnih sredstev, internacionalizacijo ter karierni razvoj zaposlenih.

Med kratkoročnimi prioritetami je izpostavil naslednji paket interventne zakonodaje in pomoči gospodarstvu pri premagovanju gospodarskih posledic epidemije COVID-19, ukrepe za ponovni zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19, investicijska platforma (črpanje EU sredstev), vlaganja v RR ter debirokratizacijo. Za razvojno kapice ocenjuje, da ni vprašanje, če jo potrebujemo, temveč, kdaj bo uvedena.

Po prepričanju Šimonke mora biti “zbornica najmočnejši partner državi, ki bo s svojimi stališči in predlogi lahko pravočasno vplivala, še pred sprejetjem zakonodajnih predpisov, na oblikovanje zakonodajnih okvirjev, znotraj katerih se bo gospodarstvo krepilo in razvijalo v dobrobit vseh. Brez močne ekonomije ni splošnega blagostanja.” Izpostavil je tudi pomen sodelovanja in povezovanja s člani ter drugimi ključnimi deležniki doma in v tujini.

Kot novi predsednik GZS si bo prizadeval, da bo “GZS globalna, zelena in sodobna. Moramo biti hitri, odzivni in vztrajni.

Po izvolitvi se je novi predsednik GZS, ki je bil izvoljen za dvoletni mandat, zahvalil za izkazano zaupanje. Kot je povedal, mu je v veselje in čast biti predsednik GZS. “Z vsem, kar sem prehodil in znam, in kar bom pridobil od sodelavcev, ki so zares strokovni, ter pobud s strani članov, verjamem, da bomo zgradili pravi Dom gospodarstva,” je sklenil.