Novelacija dokumentacije: Hiša brez imena v središču mesta bo vendarle dobila ime

Občina Lendava je v seznam projektov, ki so bili posredovani vladi, ko je ta meseca avgusta lani zbirala predloge projektov, ki bi lahko šli v izvedbo po koncu epidemije kot ublažitev njenih posledic, uvrstila štiri projekte, med katerimi se je znašla tudi Hiša brez imena. No, ta vendarle ne bo ostala brez imena in bo po novelaciji dokumentacije, kot kaže, postala Hiša obrti in rokodelstva.
Namen projekta je izboljšanje kakovosti življenja v naselju Lendava z učinkovito aktivacijo njenih potencialov za prihodnji razvoj Občine Lendava in njenega širšega okolja. S projektom bodo, kot so zapisali na Občini Lendava, ustvarili nov prostor v starem mestnem jedru s prepletanjem vsebin na področju kulture, turizma, izobraževana ter podjetništva.

Hiša brez imena dobila ime

Občina Lendava je naročila novelacijo projekta, ki se je nekoč imenoval Hiša brez imena, novo ime projekta je Hiša obrti in rokodelstva. “Predvidena je rekonstrukcija in obnova kompleksa na Glavni ulici 43 v Lendavi za namen umestitve obrtnih in trgovskih vsebin, z namenom oživljanja starega mestnega jedra in ohranjanja rokodelstva in malega podjetništva ter obogatitev turistične ponudbe s ponudbo lokalnih izdelkov in storitev. Ocenjena vrednost projekta je 1,1 milijonov evrov, kar obsega temeljito sanacijo objekta ter rekonstrukcijo prostorov in konstrukcije za navedeni namen. Občina za navedeni projekt pridobiva sofinancerska sredstva s strani Evropskih skladov. Izvedba projekta je odvisna od pridobitve le-teh,” so zapisali na Glavni ulici 20.

Hiša brez imena ali sedaj torej Hiša obrti in rokodelstva bo prostor obrti, dela rok in strojev, ki materiale pretvarjajo v stvari, ki človeka osrečujejo in mu lajšajo življenje. “Je prostor dejanj, kjer mrtvo postaja živo. Gre za sicer tržno naravnano središče, ki pa svoj poudarek najde v medsebojni interakciji ustvarjalca-obrtnika in ozaveščenega kupca. S prenovo in oživitvijo dveh pomembnih markantnih stavb na Glavni ulici bomo v staro mestno jedro vnesli nove vsebine, ki bodo v prostor vnesle novo energijo in priložnosti za oživitev starega mestnega jedra,” so še sporočili iz Občine Lendava.