Nove podrobnosti: Terme Lendava kupil Madžarski sklad Comitatus

Pred dvema tednoma smo na našem spletnem portalu poročali o nakupu Term Lendava s strani madžarskega interesenta. Sedaj so znane nove podrobnosti. Terme Lendava je kupil madžarski sklad Comitatus, kupnine pa sicer še, neuradno, ni nakazal.
Že pred dvema tednoma smo poročali, da je s hipotekami obremenjeno premoženje Term Lendava prosto vseh bremen, zastavne pravice pa da so bile iz Term Lendava prenesene na Terme 3000 iz Moravskih Toplic. To se je zgodilo zaradi nakupa, interesent iz madžarske pa je za nakup odštel skoraj devet milijonov evrov. A če takrat kupec ni bil znan, pa je sedaj drugače.

Lendavske terme naj bi kupil sklad Comitatus, ki je v 100-odstotni lasti madžarske države. Sava Turizem bo večino od devet milijonov evrov kupnine porabila za delno povračilo dolgov, tako da gre za logično poslovno potezo. Posel bo sicer predvidoma končan šele v začetku prihodnjega leta, saj morajo v Savi premoženje pred tem še izčleniti v novo družbo.

Za tukajšnje terme sta se potegovala slovenski in madžarski interesent, slednji pa je ponudil za kar dva milijona evrov in pol več.